C

C.M.M.D. - (Ceramic Metal Matrix Diaphragms) Speciální postup výroby reproduktorů. Membrány jsou kombinací keramické vrstvy s vnějšími aluminiovými povrchy. Sendvičová konstrukce jim zaručuje maximální tuhost při minimální hmotnosti a odolnost proti povrchovým rezonancím.

CA - (Conditional Access) Podmíněný přístup. Jde o modul, který vám umožní přístup k programům až po zasunutí příslušné čipové karty. Systém kontroluje přístup uživatele k službám a programům, které jsou z důvodu ochrany autorských práv a komerčních důvodů zakódované.

Camcorder - Záznamová kamera.

Candela na m2 - (cd/m2) Candela na metr čtverečný je základní jednotkou světelného Jasu " L ".

Capture , batch capture - Capture = proces převodu nasnímaného záznamu ze zdroje (kamery) do počítače. Batch capture = před stahováním si nejprve označíme pasáže, které chceme do počítače stahovat, což nám ulehčí pozdější střih. Ostatní neoznačené budou vynechány.

CBAS - Jiné označení pro kompozitní (složený) videosignál.

CBR - Konstantní bitrate (pevný datový tok). VBR - variabilní bitrate (proměnný datový tok).

CCD snímač - Obrazový snímací prvek. Polovodičový čip koordinující stovky tisíc fotosenzorů převádějících obraz na elektronický signál. Čím vyšší je počet obrazových bodů (pixelů), tím větší má snímací prvek rozlišení. (Viz též: SuperCCD, CMOS, Foveon X3).

cd - (Candela) Základní jednotka svítivosti " l " (malé písm. el).

CD - (Compact Disc) Disk o průměru 12cm (8cm). Nosič s optickým digitálním záznamem dat o kapacitě 650 MB, což odpovídá asi 74min. zvuku v rozlišení 44,1kHz/16bit.

CD rekordér - Zařízení umožňující přehrávání i zápis (na disky CD-R) nebo přepis (disky CD-RW audio) vlastních hudebních kompilací.

CD Ripping - Přímé kopírování skladeb z CD prostřednictvím mechaniky CD-ROM do počítače.

CD Synchro - MD/CD nebo MD/Tape jsou při nahrávání zapnuty současně.

CD Text - V současnosti mají vydavatelé kompaktních desek možnost zaznamenat na disk také určité textové informace, jako např. jméno interpreta, název desky a názvy skladeb. CD přehrávače vybavené touto funkcí mohou tyto informace přečíst a zobrazit na displeji.

CD-ROM - (CD - Read Only Memory) Kompaktní disk určený pouze pro čtení; s kapacitou nad 600 MB.

CD-RW - (CD-ReWritable) Jako CD-R ale s možností opakovaného záznamu.

CD-R - (CD-Recordable) Jednou nahratelný nosič, jinak totožný s CD.

CE - Certifikační značka platná pro všechny el. přístroje trhu EU od 1.1.1996.

Ceiling - Jde o hantýrkové označení u projektorů, které lze umístit na strop, tedy vzhůru nohama.

Ceiver - ( DigiCeiver; TwinCeiver ) Tuner ( tuner s digitálním zpracováním signálu; dvojitý digitální tuner ).

Center EQ - Samostatné korekce pro úpravu charakteristiky středového kanálu.

Center Mode - (Normal, Wide, Phantom) Poslechové režimy centrálního kanálu v Dolby Pro-Logic v závislosti na velikosti, případně absenci centrální reprosoustavy.

Centrální reprosoustava - Odstínění soustav reproduktorů, které je nezbytné pro soustavy, které se umísťují v blízkosti CRT televizorů (CRT-Cathode Ray Tube ? paprsek elektronů obrazovky). Jinak může dojít k rušení geometrie obrazu.

Channel - Kanál.

Chapter - (kapitola), (scene) Někdy označována jako Scene. Odlišuje jednotlivé úseky titulu, na které je rozdělil vydavatel pro snazší vyhledávání.

Charge - Nabíjení.

Child Protection Lock - Dětský zámek.

Chroma Pro - Předzesilovač přímo v nahrávací hlavě, což omezuje rušení signálu.

Chroma Pro Digital - Obrazový i zvukový zesilovač vestavěný přímo do bubnu hlav video přehrávače.

Chroma Signal - Signál udávající a odstraňující hodnoty pro barevný tón a sytost barev obrazu.

Chrominance - Barevný podíl v televizním obrazu.

CI - (Common Interface) Jednotné rozhraní normy DVB. Definované rozhraní pro DVB přijímače a zásuvné CA moduly.

Cinch , RCA , WBT-0110 - Dvoupólový souosý konektoru pro vstupní i výstupní zařízení určené především pro přenos zvuku, ale i obrazu. (Viz ?Konektory?). Výrazem "Nextgen" je označen RCA konektor příští generace Jehož zástrčka označená WBT-0110 má speciální úpravu pro zdokonalení kontaktu.

Cinema - Kino.

Cinema Mode - Funkce kontroly obrazu (jas, kontrast, zrnitost barev) a zároveň vyrovnává jas a barvu, čímž omezuje rozmazávání barev.

Cinema Re-EQ - Funkce pro potlačení nepříjemných, zdůrazněných vysokých okrajových kmitočtů. (Využití nachází v malých, špatně zatlumených místnostech)

Citlivost - Hladina akustického tlaku (viz ?SPL?), měřená v dB jeden metr před reproduktorem při napětí ze zesilovače 2,8 V.

Clear - Čistý.

Clear Drive - Obvod pro obrazovky zvyšující kontrast v tmavých částech obrazu a počet odstínů šedi.

Click Jog Schutle - Volba funkcí pomocí kombinovaného ovladače Click a Jog Schutle. Funkci vyhledáte jedním prstem a následně stiskem téhož ovládacího tlačítka.

Clipboard - Přechodná paměť využívaná u přístrojů se dvěma přijímači, kdy lze jeden obraz zmrazit na polovině obrazovky a druhé sledovat jiný. Funkce je dobrá např. chceme-li si z obrazovky opsat nějakou textovou informaci.

Clock - Hodiny.

Clock Link - Generátor vzorkovacího kmitočtu.

Close - Uzavřít, uzavřeno.

CLS - (Curvilinear Line Source) Patentovaný způsob výroby reproboxů, jejichž elektrostatické panely jsou příčně konvexně zakřiveny.

CMOS - (Complementary Metal Oxide Semiconductor) V oboru elektroniky je výraz CMOS znám jako druh tranzistoru. Pod CMOS se ale skrývá vylepšený obrazový snímač firmy Sony využívající obvodu Super HAD. CMOS nejsou na trhu tak rozšířené jako snímače CCD, ale jsou výrobně jednodušší, méně nákladné a energeticky úspornější a celou řadu dalších výhod. (Konkurent: Super CCD).

CMYK - Označení způsobu popisu o vytváření barevných odstínů kombinací azurové (Cyan), purpurové (Magenta), žluté (Yellow) a černé (Blask) barvy. Základní způsob tisku barev v polygrafii.

CODEC - CO - kompresor, DEC - dekompresor. Program určený pro kompresi/dekompresi AV signálu.

COFDM - (Coded Orthogonal Frequency Divided) Modulace, využívaná ve vysílání DVB-T eliminující degradaci obrazu vlivem odrazů signálu.

Color - Barva

Common Interface - Rozhraní pro připojení zásuvných počítačových karet (PCMCIA) v přijímači pro podporu systému přístupových oprávnění (conditional access). Pro lepší využití Common Interface bylo navrženo sedm rozšíření; DVB je přebírá.

Compact Flash - Druh paměťové karaty (viz: "Paměťová karta", nebo "PC karta")

COMPU LINK - Integruje soustavu komponentů a umožňuje Vám z vypnutého stavu jedním stiskem tlačítka spustit reprodukci. Stisknete-li např. tlačítko PLAY na CD přehrávači JVC, zapne se AV přijímač, zdroj signálu se nastaví na CD a spustí se reprodukce CD - vše automaticky.

COMPU PLAY - U přístrojů vybavených touto funkcí lze některá tlačítka stisknout kdykoliv bez nutnosti standardního postupu. Například tlačítko PLAY spustí přehrávání i z vypnutého stavu přístroje.

Conditional Acces (AC) - Systém pomocí něhož se dá kontrolovat přístup uživatele na zpoplatněné a autorským právem chráněné služby.

Config - Nastavení.

Control - Řízneí, ovládání.

Control A1 - Ovládací sběrnice A1, Multifunkční systém datové sběrnice pro lepší komunikaci mezi několika přístroji.

Control L , Control S (LANC) - Konektor určený pro rozhraní editačního zařízení. Slouží k propojení videorekordérů a střihového ovladače se zásuvkou Control L. Obecně: konektor sloužící k výměně řídících dat.

Counter - Počítadlo.

CP RM - (Content Protection for Recordable Media) Program chránící TV programy určené pro jednorázovou kopii (copy once).

CRT - (Cathode Ray Tube); CRT 1. CRT (Cathode Ray Tube) = výraz pro vakuovou obrazovku.; 2. CRT = tříobrazovkový systém zoprazení video signálu. Oproti LCD je těžší, dražší technologie, nižší světelný výkon a obtížné nastavení.

CS - (Circle Surround) Dekodér pro tvorbu 5.1 kanálového ozvučení z běžného sterea Viz též: ?DPL II?

CT - čas CTI a DTI (Colour, nebo Digital Transient Improvement)