DVB-T SR

Zoznam vysielačov druhého multiplexu 

Po zvolení konkrétnej kóty sa zobrazí mapa pokrytia daného vysielača DVB-T. Mapy pokrytia majú informatívny charakter a zobrazujú pokrytie signálom DVB-T stanovené podľa odporúčania ITU-R P.1546-3. Reálne pokrytie sa môže od teoretického modelu líšiť.

 

  Lokalita Stanovište Parametre    
    Kóta Výška AS [m] Kanál Polari-
zácia
Frekvencia [MHz] ERP [kW] ERP [dBW]
1 Banská Bystrica Laskomer   79,7  51  V  714,00  19,590  42,92
2 Banská Štiavnica Sitno   60,0  21  V  474,00  50,000  46,98
3 Bardejov Magura   70,7  40  V  626,00  15,850  42,00
4 Bratislava Kamzík    56  V  754,00  50,000  46,98
5 Brezno Skalka   38,0  51  V  714,00    7,066  38,50
6 Čadca Husárik   43,5  52  V  722,00    7,946  39,00
7 Detva Javor   34,8  60  V  786,00    2,812  34,49
8 Hnúšťa TVP Hnúšťa   41,7  27  V  522,00    0,200  23,00
9 Košice Heringeš   40,1  59  V  778,00  19,950  43,00
10 Košice Makovica   65,8  59  V  778,00  15,849  42,00
11 Královský Chlmec Veľký Kopec   31,7  59  V  778,00  10,000  40,00
12 Krompachy TVP Krompachy   32,0  59  V  778,00    0,970  29,87
13 Lučenec Blatný vrch   54,3  60  V  786,00  15,849  42,00
14 Medzev TVP Medzev   31,0  59  V  778,00    1,492  31,74
15 Námestovo Magurka   73,9  59  V  778,00  19,955  43,00
16 Nové mesto nad Váhom Veľká Javorina   80,0  56  V  754,00  50,118  46,99
17 Nitra Zobor   54,9  21  V  474,00  44,052  46,43
18 Poprad Hranovnica   44,0  55  V  746,00  19,947  43,00
19 Považská Bystrica Žiar   31,1  52  V  722,00    8,302  39,19
19 Prešov Šibená hora   29,8  59  V  778,00    5,000  36,99
20 Prievidza Bojnice

  21,0

 52

 V

 722,00

   3,944

 35,95

21 Revúca TVP Revúca   31,8  27  V  522,00    0,500  27,00
22 Rožňava Dievčia skala   48,0  27  V  522,00  10,000  40,00
23 Ružomberok Úložisko   62,5  59  V  778,00  19,590  42,92
24 Snina Magurica   97,7  59  V  778,00  20,845  43,19
25 Stará Ľubovňa Kolník   72,2  55  V  746,00  25,114  43,99
27 Štúrovo Modrý vrch   49,3  21  V  474,00    0,926  29,67
28 Trenčín Nad Oborou   80,3  52  V  722,00  39,936  46,01
29 Žilina Krížava 105,0  52  V  722,00  18,400  42,64

 

Zoznam vysielačov verejnoprávneho multiplexu

Po zvolení konkrétnej kóty sa zobrazí mapa pokrytia daného vysielača DVB-T. Mapy pokrytia majú informatívny charakter a zobrazujú pokrytie signálom DVB-T stanovené podľa odporúčania ITU-R P.1546-3. Reálne pokrytie sa môže od teoretického modelu líšiť.

 

  Lokalita Stanovište Parametre    
    Kóta Výška AS [m] Kanál Polari-
zácia
Frekvencia [MHz] ERP [kW] ERP [dBW]
1 Banská Bystrica Laskomer   79,7  33  V  570,00  25,844  44,12
2 Banská Štiavnica Sitno   68,0  48  V  690,00  17,190  42,35
3 Bardejov Magura   70,7  54  V  738,00  15,850  42,00
  Bratislava Kamzík    27  V  522,00  50,000  46,98
4 Borský Mikuláš Dubník   70,6  27  V  522,00  22,144  43,45
5 Bralova Skala Bralova Skala   35,0  26  V  514,00    3,981  36,00
6 Čadca Husárik   46,8  32  V  562,00    3,982  36,00
7 Dolný Kubín TVP Dolný Kubín   31,0  26  V  514,00    0,964  29,84
8 Detva Javor   34,8  33  V  570,00    2,334  33,68
9 Hnúšťa TVP Hnúšťa   41,7  54  V  738,00    2,700  34,31
10 Košice Dubník 290,0  25  V  506,00  31,622  45,00
11 Košice Heringeš   40,1  25  V  506,00  16,900  42,28
12 Královský Chlmec Veľký Kopec   31,7  25  V  506,00  10,000  40,00
13 Krompachy TVP Krompachy   32,0  25  V  506,00    0,966  29,85
14 Lučenec Blatný vrch   54,3  33  V  570,00  19,952  42,99
15 Martin TVP Martin   47,5  26  V  514,00    3,000  34,77
16 Medzev TVP Medzev   31,0  25  V  506,00    1,990  32,99
17 Námestovo Magurka   68,2  26  V  514,00  10,000  40,00
18 Nitra Zobor   60,6  48  V  690,00  40,083  46,02
19 Nové mesto nad Váhom Veľká Javorina   69,6  57  V  762,00  47,863  46,79
20 Poprad Hranovnica   44,0  24  V  498,00  19,559  42,91
21 Poprad Kráľova hoľa 119,8  54  V  738,00    5,073  37,05
22 Považská Bystrica Žiar   31,1  32  V  562,00    6,905  38,39
23 Prešov Šibená hora   29,8  25  V  506,00    5,650  37,52
24 Prievidza Bojnice   21,0  57  V  762,00    3,944  35,95
25 Revúca TVP Revúca   31,8  54  V  738,00    2,000  33,00
26 Rimavská Sobota Paláska   39,5  54  V  738,00    5,623  37,49
27 Rožňava Dievčenská skala   56,4  54  V  738,00  14,125  41,49
28 Ružomberok Úložisko   62,5  26  V  514,00  19,156  42,82
29 Snina Magurica   97,7  25  V  506,00  20,045  43,02
30 Stará Ľubovňa Kolník   59,2  24  V  498,00    3,163  35,00
31 Štúrovo Modrý vrch   54,6  48  V  690,00  15,849  42,00
32 Trenčín Nad Oborou   80,3  57  V  762,00  50,000  47,00
33 Uhrovec Ostrý vrch   29,0  57  V  762,00    6,900  38,30
34 Veľký Krtíš TVP Modrý Kameň   30,6  33  V  570,00    0,480  26,81
35 Žilina Zástranie   33,5  32 V  562,00    5,000  37,00

 

 

http://dvbt.towercom.sk/odbornici.php?article=32