G

G-base - Základní deska ze směsi polyesterové pryskyřice, uhličitanu hlinitého a skel- ných vláken pro laserový snímač. Mimořádně tvrdá, antirezonanční a anti- magnetická.

G-Protection Jog Proof - Zvýšená odolnost proti nárazům, umožňující používání CD přehrávače i při sportu, např. při běhu.

G-tray zásuvka - Zásuvka pro disk ze stejného materiálu jako G-base.

GA - (Graphics Array) , též SVGA, SXGA Zkratky pro grafické normy.

Gain - Zisk.

Gain Control - Elektronický regulátor zisku /obdobně: ?Volume Control? nebo ?Attenuator? , ATT.

Gama korekce - Při snímání kamerou je zpracovávaný obraz rozložen na jednotlivé body, jejichž jas je převeden na úroveň napětí. Bodu s vyšším jasem odpovídá vyšší napětí. Závislost napětí na jasu lze popsat mocninovou funkcí jejíž exponent se nazívá gama. Hodnota "gama" tedy charakterizuje způsob reprodukce gradační stupnice. Při hodnotách menší než 1,0 je kamera "vnímavější" k tamvším bodům a méně citlivý ke světlým bodům, což vede k méně kontrastnímu podání zpracovaného obrazu. Toho se s výhodou využívá zejména při snímání motivu s vysokým lokálním jasem (např. protisvětlo, reflektory automobilu). Pro běžné snímání je doporučená úroveň gamakorekce 0,45. V aplikaci, kdy může dojít ke ztrátě kontrastu, je gama na úrovni 1,0.

Gammu - Zvýraznění detailů v tmavých částech záznamu.

GD - golden zlaté provedení.

GN - green zelené provedení.

Go to - Funkce pro návrat v nahrávce na místo, které jsme před tím vynulovali.

GPRS - (General Packet Radio Service) Služba mobilních sítí umožňující rychlejší přenos hlasových zpráv i dat. Využívá paketového přenosu dat. Efektivní nástroj pro trvalé připojení k internetové síti. Nevýhodou systému GPRS je, že čím více je v síti současně přihlášeno účastníků, tím je přenosová rychlost nižšší. (www.gsmworld.com/technology/gprs/index.shtml ).

GPS - (Global Positioning Systém) Technologie globální navigace využívající sítě orbitálních satelitů, pomocí níž jsme schopni zjistit s vysokou přesností a okamžitě polohu hledaného předmětu nebo svoji vlastní.

GR - grey šedé provedení.

Grabing, Riping - (Grabování, Ripingování, Ripování) Kopírování hudby. Kopírování hudby do jiných formátů.

Grafický ekvalizér - Grafický ekvalizér ovlivňuje parametry předdefinovaných rozsahů různých zvukových frekvencí. Ty lze nastavovat individuálně nebo zvolením předdefinovaných hodnot pro různé typy reprodukce.

Groove - Systém zvýraznění hloubek. (Pro sluchátka). který v kombinaci s Mega Bassem a speciálními

Ground - Uzemění - zem - nulový napěťový potenciál.

GSM - Globální systém pro mobilní komunikaci. Obecně rozšířený systém je zaměřen především na hlasovou komunikaci, ale umožňuje i přenos SMS (krátké textové zprávy). Umožňuje rychlost přenosu jen 9,6kb/s. (V budoucnu bude nahrazen dokonalejšími technologiemi, jako např. HSCSD).

GSO - Geostationary Satellite Orbit. Geostacionární oběžná dráha 36000 km nad rovníkem, na níž satelit obíhá souběžně s rotací Země.

Guard Interval - ( Interguard ) Ochranný interval. Část doby trvání jednoho OFDM symbolu, která není dekódována jako užitečný signál. Do tohoto intervalu jsou odloženy všechny rušivé signály (odrazy a duchy) vysílaného obrazu.

GUI - (Graphic User Interface) Prostřednictvím dálkového ovladače si můžete vybírat z nabídky na obrazovce.

GY - silverGray stříbrnošedé provedení.