H

počítačovou jednotkou.

HCC - (High Current Capability) Technologie dovolující obvodům zesilovače dodávat do reproduktorových výstupů vysoký proud - až 45A na kanál, což zajišťuje náležité podání dynamických partií s prakticky jakýmikoliv reprosoustavami.

HD PAL - 250 řádků obrazovky = zdvojený počet řádků v systému PAL.

HD Ready - Zařízení, které splňuje stanovené normy pro příjem obrazu ve vysokém rozlišení HDTV.

HD-DVD - DVD s vysokým rozlišením založené na technologii AOD (Advanced Optical Disc). Konkurenčním formátem je BD-ROM, tedy Blu-ray disk.

HDAM - (High Definition Amplifier Modules) Označení modulů (soubor konektorových zástrček v jednom bloku) pro různé druhy propojení AV signálů.

HDCD - (High Definition Compatible Disc) Záznam na disku je v tomto systému obohacen o další informace pro zkvalitnění reprodukce zvuku. Hustota záznamu je dvojnásobná. Běžné disky jsou zaznamenány pomocí 16-bitů, HDCD reálně využívá 20-bytového záznamu. Přehrávače CD bez dekodéru HDCD, přehrají disk HDCD pouze v kvalitě CD. HDCD využijete, mate-li na svém přehrávači nebo v systému domácího kina dekodér HDCD.

HDCP - (High-bandwidth Digital Copy Protection) Systém, jeden z protokolů protikopírovací ochrany obrazu.

HDMI - (High Definition Multimedia Interface) Základem pro rozhraní HDMI je DVI, ke kterému HDMI musí být kompatibilní směrem nahoru. Toto rozhraní je připraveno pro digitální televize, DVD přehrávače/rekordéry, set-top-boxy a další digitální A/V zařízení.

HDTV - High Definition Television je souhrný pojem, který označuje řadu televizních norem vyznačujících se oproti běžné televizi zvýšeným vertikálním, horizontálním nebo časovým rozlišením. HDTV zajišťuje vysokou jakost televizního signálu poskytující místo běžných 575 x 720 nejméně 720 x 1280 obrazových bodů. Tj.1250 řádků se 1440 body na řádek. Přechodné pojmy a dosud používané, na cestě k HDTV jsou též: EDTV-(Enhandced DTV) nebo také SDTV-(Standard DTV).

Head - Hlava (mazací nebo u záznamového nebo čtecího zařízení anebo kombinovaná, popř předmagnetizační?..).

Head end - Zařízení, které je takovým srdcem sítě, kde jsou datové toky původních signálů zmenšeny zhruba na padesátinu své původní velikosti. Signál se komprimuje do formátu MPEG2.

Help Mode - Rozhraní, sloužící jako uživatelská příručka. Vysvětluje funkce na displeji.

HEP - Home Entertainmet Platform. Grafické menu.

Hi-Bit - Obvod pro zvýšení rozlišení nízkoúrovňových signálů.

Hi-blend - Funkce pro potlačení šumu u slabších stanic.

Hi8 - Formát technologie širšího kmitočtového pásma A i V. Videosignál je pak rozdělen do složek barvonosné (C) a jasové (Y).

HiFi - Vysoká zvuková kvalita odpovídající příslužné normě HiFi.

High - Vysoký. Vysoká kvalita signálu.

High Speed - Rychlé převíjení. (Viz též: mechanika).

High-Band - Frekvenční pásmo 11,70 GHz až 12,75 GHz používané pro satelitní přenos. Satelitní systém ASTRA toto pásmo využívá výhradně pro přenos digitálních programů a služeb.

Histogram - Funkce umožňující kontrolovat na monitoru a LCD displeji gradaci černé a bílé barvy.

Hladina akustic. tlaku - Viz ?SPL?.

Hloubka barev - Množství barev, které lze uložit nebo zobrazit. Čím více bitů, tím více barev lze zaznamenat. Chcete-li zobrazit 16,7 milionu barev, potřebujete hloubku 24 bitů (8 bitů na jednu barvu: červená, zelená a modrá).

HMC - (Home Multimedia Centre) Domácí centrum informací a zábavy. Předpokládá se, že v budoucnu zaujme v domácnostech některý prvek (pravděpodobně iTV ? interaktivní televize) místo centrálního zdroje informací a zábavy, jejímž prostřednictvím si bude moci uživatel stahovat a zpracovávat data z rozsáhlého oboru lidské činnosti.

Hold - (zámek tlačítek) Zamkne ovládací prvky, aby nemohlo dojít k náhodnému stisknutí.

Home Cinema - Domácí kino.

Home Page - (domovská stránka) Titulní strana webových stránek. Domovská stránka zpravidla slouží jako rejstřík nebo obsah a podává informace o dokumentech, které je možno vyžádat.

HOP membrána - U repro z vysoce orientovaného polyolefinu. Jsou mimořádně tuhé a lehké, proto rychle reagují na pulsní změny.

Horizontální frekvence - Uvádí, kilik řádků může být ovládáno za sec. (v kHz).

Hosiden - (S-video) Vícepólový konektor (mini DIN) pro vedení videosignálu s oddělenou jasovou a barvonosnou složkou (S-video).

Hot-swappable - Označení zařízení nebo konekterů, které lze připojovat za chodu. Typickým představitelm je např. konektor USB.

Hotspot - Výraz z oboru bezdrátových sítí. Bezdrátový AP (Access Point) s přístupem na internet. Nejčastěji bývá používán ve významu určitého veřejného prostoru pokrytého Wi-Fi signálem, kde je možno zdarma nebo za úplatu bezdrátově přistupovat k internetu. Viz též pojem: Wi-Fi.

HPD-LCD - (High Polymer Dispersal LCD) LCD bez polarizačních filtrů, mají tekuté krystaly, které mohou pracovat jako optické závěrky.

Hřebenový filtr - Obvod pro lepší ?rozčesání? jasového a barevného video signálu zvyšující čistotu obrazu a zabraňující jejich křížení, oddělení barevného signálu od jasového. Zabrání tzv. moaré ? přelévání barev přes své obrysy obrazu.

Hrot - Viz ?Repro?.

HSCSD - Vysokorychlostní systém přenosu dat v komutovaném okruhu. Jde o dokonalejší systém než GSM, ale funguje velice podobně. Rozlišuje rychlost již 14,4 kb/s. Před odesláním do sítě data kóduje a po přijetí zase dekóduje. Za určitých podmínek lze rychlost až zčiřnásobit (v případě využití zařízení schopných používat zároveň více úseků). Využití HSCSD je v internetovém připojení. Je výhodné zakupovat přístroje (mobily) které umí ještě GPRS, jelikož v řadě zemích ještě HSCSD není zavedena.

HTML - (Hyper Text Markup Language) Jazyk pro vytváření internetových dokumentů.

Hub - V případě celosvětové sítě je "hub" komunikační centrum, v němž se přijímají, příp. shromažďují data. V takovém centru se kromě toho může provádět další zpracování a data lze vysílat opakovaně (přes Ku pásmo).

Hue - Barevné vyvážení.

Hybridní SACD - Hybridní SACD se skládá z jedné HD vrstvy a jedné CD vrstvy. CD vrstvu lze číst i na běžném CD přehrávači, stejně jako lze na SACD přehrávači reprodukovat klasické CD disky. Je tak dosaženo plné kompatibility mezi formáty SACD a CD. HD vrstva umožňuje záznam a přehrávání dvou kanálů a multikanálového DSD. Lze na ni uložit také grafiku, text a obrazové informace.

Hyper MIG - ? videohlava (Metal in Gap) Metal in Gap ? kovem vyplněná pracovní štěrbina. / Určeno pro DV-digitální videokamery. Hlava je vyvinutá s nových lehkých materiálů a má velmi nízkou spotřebu energie (Stamima).

Hyperband - Nadpásma kabelové TV.

Hyperband Tuner - Širokopásmový přijímač. Umožní u TV přijímat rozšířenou nabídku speciálních kanálů poskytovanou kabelovou sítí.

Hyperfokální - Vzdálenost - nastavení zaostření objektivu tak, že výsledkem je zaostřený obraz od poloviny zaostřené vzdálenosti do nekonečna.

Hypermédia - "Hypermédia" obsahují doplňkovou možnost surfovat přes spojovací prvky prostřednictvím multimediálních a hypermediálních systémů.

Hz - (hertz) Jednotka kmitočtu, frekvence (1 kmit / 1 sec.). Viz ?Frekvence?.