I

i.LINK - (Fire Wire), (IEEE 1394) Ultra rychlá datová sběrnice (od 100 Mbps do 400 Mbps) , založená na standardu IEEE 1394. Jediná zásuvka umožňující přenos dat obrazu v reálném čase bez jakékoli ztráty digitálních dat.

ICC - (Intelligent Contrast Control) Inteligentní řízení kontrastu. Díky této automatice zůstává výsledný kontrast a jas stále v optimální úrovni, ať už obraz pochází z jakéhokoliv zdroje.

ID3 Tag - Popiska - informace o názvu písně, o autorovi, žánru atd., bývají součástí MP3 souborů a dají se editovat.

Identifikace 16:9 - Signál identifikující programy vysílané ve formátu 16:9 automaticky umožňuje jejich nahrávání a přehrávání v adekvátním formátu.

iDTV - (Integral Digital Television), (interaktivní digitální TV) Obdobně jako iTV jde o program o zinteraktivnění televize, jako prostředku centra domácí zábavy a informací, jen tentokráte čistě na digitálním základě. Prvními pokusy jsou programy MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Cosiny Expert Group) nebo Open TV.

IEC 62298 - Německý program iTV, obdoba amerického ATVEF (viz ATVEF).

IEEE - (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Mezinárodní nezisková profesní organizace zabývající se vzdělávací a publikační činností a vytvářením technických a komunikačních norem. Viz též pojem: Wi-Fi.

IEEE 1394 - Jediná zásuvka umožnující přenos dat obrazu v reálném čase bez jakékoli ztráty digitálních dat. Svou vhodností pro domácí AV a PC prostředí je propojením budoucnosti. (Viz též: iLink) nebo (Fire Wire).

IEEE 1394 DV - (vstup) Viz též DV vstup/výstup. Jde o digitální A/V rozhraní, jímž lze přímo z kamery nebo jiného zdroje kopírovat formát bez ztráty kvality.

Image - Obraz.

Imaginative Sight and Sound - Imaginární obraz a zvuk.

Impedance - Odpor střídavému proudu měřený v ohmech (u repro 4-8 nebo i 16 ohmů). Ideální připojení reproduktorů k zesilovači je, jsou-li ohmické hodnoty stejné. Připojíme-li reproduktory s výrazně nižší impedancí, než je maximální výstupní výkon zesilovače, může dojít k jejich poškození při plném vybuzení zesilovače nebo k poškození výstupů samotného zesilovače.

Imposed - Vložený

In - Vstup (Opak je ?Out?= výstup).

Index podání barev - ( Ra ) Udává míru souhlasu skutečné barvy povrchu s jejím vzezřením při osvitu zkoušeným zdrojem světla. Čím menší je rozdíl, tím lepší je vlastnost pdání barev daného zdroje. Světelný zdroj s Ra=100 ukazuje všechny baarvy úplně stejně, jako optimální srovnávací světelný zdroj. Čím je index nižší, tím jsou hůře barvy podávány.

Index; Index Search - Značka pro vyhledávání. Lze automaticky nebo manuálně označit nebo odznačit začátek filmu nebo sekvence pomyslnou značkou, což umožní snadné vyhledávání tohoto místa. Indexem mohu být označeny jednotlivé skladby nebo úseky již výrobcem. Ne všechny přehrávače umí s těmito indexy pracovat.

Indoor - Uvnitř

InfoLithium - Unikátní technologie umožňuje dokonalý přehled o zbývající energii akumulátoru. Sdělí vám s přesností na minutu, kolik energie zbývá. Během nabíjení můžete zjistit, jak dlouho při daném nabití můžete nahrávat. Akumulátory InfoLITHIUM nemají negativní paměťový efekt, jsou lehké, malé, výkonné a ohleduplné k životnímu prostředí.

Infotainmemnt - Informace a zábava.

Input - Vstup. Vstupní konektor.

INR , NR - (Inteligence Noise Reduction ) Inteligentní korektor (omazovač) šumu obrazu snižuje parazitní jevy, vzniklé poruchami. Vhodné zejména při nočním snímání.

Insert - Vložit (např. záběr do střihového plánu nebo obraz či soubor).

Insert Editing - (vkládaný střih) Stylová editovací schopnost přístrojů, která uživateli umožňuje přidávat do záznamu scény beze změny zvukového záznamu a s přechody mezi editovanými body bez zkreslení díky rotační mazací hlavě.

Inteligentní konektor - botička - Konektor pro přímé propojení mezi digitální videokamerou a příslušenstvím, které se automaticky aktivuje.

IntelliVolume - Inteligentní hlasitost. Úrovně signálů z jednotlivých zdrojů jsou odlišné.Tato funkce je automaticky při přepínání koriguje na stejnou úroveň, takže se nestatane, že při přepnutí jiného zdroje signálu repro najednou ?zařvou?.

Interaktivní menu - Pomocné instrukce menu na obrazovce.

Intermodulace - Vzájemné rušení (ovlivňování) dvou sousedních stanic vysílacích na sousedních kanálech, které přijímací strana spolehlivě neoddělí. Říká se, že přijímač má špatnou selektivitu (výběr stanic).

Interní nabíječka - "Nabízí Vám možnost brát videokameru na výlety bez samostatné nabíječky, která zabírá místo. Funkce ""oživení"" baterie umožňuje nabíjení úplně vybité baterie, takže prodlužuje její životnost. "

Interpolace - S použitím speciálního programu lze zvýšit rozlišení. Obrazové body jsou vyhodnocovány podle barvy a jasu. Po spočítání hodnot pro sousední body jsou vloženy další body.

Intersatellite Backup - (mezisatelitní zálohování) Flexibilní systém, který dává několika satelitům umístěným na tomtéž místě k dispozici rezervní kapacity, aby mohly nepřetržitě vysílat, dokonce i v případě technického výpadku některého transpondéru nebo satelitu.

Intervalový záznam - Záznam začne po uplynutí určité, nastavitelné doby a trvá pouze. V tomto režimu můžete pořídit fantastické záběry pomalu se pohybujících objektů. Můžete například filmovat růst rostlin nebo rozkvétání květů.

Intro Scan - Funkce umožňující přehrávání začátků skladeb (pro rychlé vyhledání).

INVAR - Kovová maska obrazovky ze speciální slitiny (má menší rozpínavost při zahřátí).

Invert - Otočení signálu do protifáze.

Inzert - Příkaz: "VLOŽIT".

IP adresy - Adresy síťového protokolu. Slouží k idetifikaci počítače nebo přístroje v TCP/IP síti. Sítě používající TCP/IP protokol posílají zprávy na základě IP adresy příjemce. IP adresa má číselný formát (32 bitů); číslo je zapsáno jako čtyři dílčí čísla navzájem oddělená tečkami. Hodnota jednotlivých čísel je mezi 0 a 255. IP adresa by mohla být např. 1.160.10.240. V privátní síti mohou být adresy síťového protokolu přidělovány libovolně, pokud se každá vyskytuje jen jednou. Jestliže se ovšem privátní síť připojí k Internetu, musí se používat registrované adresy síťového protokolu, tzv. internetové adresy, aby se zabránilo duplicitám.

IP Multicast - Internet Protocol Multicast. Přenos dat na něklik přijímačů přes síť Multicast pracující na pozadí. Jestliže se jedná o velká množství dat, je IP Multicast efektivnější než normální internetový přenos, neboť jeden server může poslat zprávu současně mnoha přijímačům - na rozdíl od tradičního internetového provozu, který potřebuje pro každý přenos ze zdroje informací k přijímači vlastní spojení. IP Multicasting umožňuje mnoha přijímačům současný přístup na jeden a tentýž zdroj. To znamená. že pro všechny přijímače se přenáší jen jedna sada datových paketů.

IPTV - Pojem Internet Protocol Television označuje digitální přenos televizních pořadů a filmů přes digitální datovou síť. Používá se k tomu internetový protokol (IP), na kterém je založen Internet.

IQ obraz - Integrovaný fotosenzor kontroluje okolní světelné podmínky a optimálně nastavuje jas obrazu.

IQ ovládání - Dálkový ovladač s joystickem s tlačítky pro pohyb kurzoru v menu.

IQ zobrazení - Obvod pro dynamické zlepšení digitálního obrazu. Určuje optimální poměr kontrastu v různých místech obrazu.

IQ zobrazení - Obvod pro dynamické zlepšení digitálního obrazu. Určuje optimální poměr kontrastu v různých místech obrazu. Tak je zaručeno maximální dělení částí s nízkým kontrastem a následné zlepšení výsledného obrazu.

IQ zvuk - Nastavení zvuku z různých zdrojů podle vlastních představ. Je-li přístroj vybaven systíémem Dolby Pro Logic, automaticky se na něj přepne.

IR - Infra Rot ? infra-červený paprsek. Používá se v dálkových ovladačích.

IRC - (Infrared Remote Control) Dálkové infračervené ovládání.

IRD - Integrated Receiver Decoder. Přijímač pro příjem a dekódování signálů. Při digitálním příjmu je dekodér zabudovaný v satelitním přijímači.

Iris - Clona.

iSAPS - Foto automatika firmy Canon. Program automaticky vyhodnocuje typickou snímanou situaci a porovnává ji se svojí databankou, dle výsledku pak koriguje expozici.

ISO 9660 - (International Standards Association) Mezinárodní standard specifikující způsob a strukturu uspořádání dat na discích CD-R/RW, konkrétně jmen souborů (konvence 8.3), adresářů a jejich struktury. Díky tomu jsou disky přenositelné mezi jednotlivými platformami a operačními systémy DOS, Windows, Macintosh, Linux a Unix. (Viz též: ?Joliet?).

ISO/IEC 6937 - Základní kódování, s jehož pomocí lze v jedné kódové tabulce zobrazit prakticky všechny evropské abecední znaky (s výjimkou cyrilice a řecké abecedy). Kódování je většinou jednobytové, jedině diakritika je zobrazena předřazeným (?Non Space?) znakem.

ISP - (Internet Service Provider) Poskytovatel internetových služeb.

ITU - Obchodní zastupitelství OSN specializované na telekomunikace. ITU pořádá pravidelná zasedání, na nichž se diskutuje o tématech z oblasti telekomunikací, která mají celosvětový dosah. Nejdůležitější zasedání jsou World Radio Conference (WRC) a World Telephone and Telegraph Conference (WTTC). ITU koordinuje přidělování frekvencí používaných při satelitním přenosu z vesmíru.

ITU-R.BT601 - Standard pro jasovou škálu video signálu YUV určený hodnotami 16-235. Videosignál RGB má hodnoty 0-255. (Viz: "RGB" , " YUV").

iTV - (interaktivní televize) Televizor blízké budoucnosti se stane jakousi centrální jednotkou domácího multimediálního centra (HMC ? Home Multimedia Center), přes který budeme stahovat veškeré informace různého druhu a zábavy s důrazem na internetové spojení. Podstata tkví v tom, že přijimač je zpětně spojen s vysílačem, kterému může obsluha zadávat určité pokyny k přenosu či k vzájemné komunikaci. V případě iTV čistě na digitálním podkladu pak hovoříme o iDTV.