K

Ka pásmo - Frekvenční pásmo od 18 do 31 GHz. ASTRA 1H disponuje kapacitami transpondérů ve frekvenčním pásmu 29,5 až 30,0 GHz pro vysílání po sestupné trase od uživatele k poskytovateli (přes satelit).

Kabelová televize - Příjem televizního signálu pomocí kabelových rozvodů (např. UPC). Dostupnost kabelové TV je pouze v určitých lokalitách (větších městech) jako placená služba. Cena zavisí na zvolené programové nabídce. Příjem televizního signálu pomocí kabelových rozvodů není rušen atmosferickými vlivy, což zabezpečuje velmi kvalitní obraz i zvuk. Velká část programů je vysílána v českém jazyce.

Kamkorder - Nesprávně, leč vžitě, je nazýván jako "videokamera". Zařízení pro snímání černobílého nebo barevného obrazu, které obsahuje optickou část (objektiv), optoelektronické snímací zařízení (snímací prvek), záznamové zařízení (a elektronické obvody).

Karaoke - Potlačení vokální části zvukového spektra pro využití funkce Mic Mix. Umožní např. automatickou regulaci hlasitosti a jiné mixážní funkce.

Kevlar - Materiál z ultra-lehkých vláken, jejichž tuhost umožňuje kvalitní zvuk.

Knihovna kazet - Viz. ?Tape Library? a ?Naviclick?.

Koaxiální - Vstup/výstup spec. tzv. souosým kabelem s jednou žílou.

Kodak Picture - Jedná se o vlastní formát Kodaku na prohlížení fotografií z CD, vytvořený za pomoci programu Easy Share.

Kodek - Algoritmus pro zpracování datového toku. (Viz: CODEC).

Kompatibilita - Shodné provozní vlastnosti výrobků umožňující vzájemnou spolupráci nebo využití.

Kompatibilní - Technicky snášenlivé, způsobilé spolupráce.

Kompenzátor pohybu - Funkce Kompenzace pohybu snímáním na frekvenci 100 Hz k vytvoření každého obrazového snímku dramaticky snižuje blikání obrazu, aby byl přirozenější a pohyb hladší po všech stránkách. Navíc tato funkce nahrazuje a redukuje zubaté hrany, které jsou vidět zejména ve svislých a úhlopříčných liniích obrazu. Funkce Kompenzace pohybu rovněž působí na odstranění vodorovného rozmazání pohyblivých obrázků jako jsou titulky nebo text, který postupně najíždí do obrazu a zase z něj mizí.

Kompozitní - Kompozitní = složené. Signál videa je složen z jasové, barvonosné složky, synchronizační impulzy, zatemňovací impulzy a informace o barevné normě.

Komprese - Zhuštění dat (např. projektory jsou pak schopny zobrazit vyšší rozlišení, než skutečně mají).

Komprese dat - "Stlačení" objemu dat a tím zrychlení přenosu a šetření místa na nosném médiu. Některé kompresní formáty pracují na úkor kvality, jiné beze ztrát.

Konektory - Konektory = připojovací body AV signálu.

Kontrast - Poměr černé a bílé v obrazu, čím je hodnota vyšší, tím kvalitnější.

Konvergence - Souběh promítání tří zákl. barev (červená, zelená, modrá). Je-li konvergence špatná pak je obraz rozmazaný a na hranách jsou patrné barevné kontury.

Korekce lichoběžníkového zkreslení - Zajistí se tím pravoúhlého zobrazení hran obrazu při promítání z úhlu.

Kódování - Způsob záznamu informací (obrazové, zvukové, datové signály) prostřednictvím sledu diskrétních číslicových kódů. Nezaměňovat s "conditional accessů (chráněným přístupem k obsahu).

Kódování kanálů - Různé metody používané k přenosu digitálních obrazových, zvukových a datových signálů prostřednictvím určitého media (např. satelitní, kabelový, terestrický přenos) včetně FEC. Modality kódování kanálů pro dialogové digitální systémy vyvinul DVB.

KPP - (Kodak Photo Perfect) Program pro opravu expozičních chyb, které je možné dodatečně odstranit ve zlomku sekundy. Využití: laboratoře pro tvorbu zvětšenin.

KU pásmo - Frekvenční pásmo od 10,7 do 18 GHz, které se dnes používá pro přenos existujících zpravodajských satelitů a též satelitního systému ASTRA.

KV - Krátké vlny.