L

LAMBDA S.L.C. - Super lineární převodník rozdělující audio digitální data do dvou datových proudů. Dosahuje se tak mnohem menšího zkreslení signálu. V případě, že existuje vada v nahrané informaci, rozdělený signál je zprůměrován a tím je vada zredukována na polovinu svého původního rozsahu.

LAN - Pod pojmem Local Area Network rozumíme lokální počítačovou síť.

LANC - (Control L, S) dálkové ovládání (Local Application Control Bus) Přepinatelná řídící funkce datového formátu, sloužící pro synchronní editační provoz ve spojení s přehrávačem. Dálkově ovládá datovou funkci formátu Control L ve VCR pro synchronizaci editace při propojení s přehrávačem.

Language Setup - Nastavení (volba) jazyků.

Laser disk - Nosič velikosti vynilové LP desky kombinující analogový záznam obrazu s digitálním záznamem zvuku. Do příchodu DVD poskytoval kvalitní zdroj AV signálu pro domácí kino.

Laser Link - Bezdrátový systém spojení umožňující sledování záznamu přímo na obrazovce. Předpokládá umístění IR (Infra Rot) přijímače u TV.

Laserdisk - Nosič velikosti vynilové LP desky kombinující analogový záznam obrazu s digitálním záznamem zvuku. Do příchodu DVD představoval nejkvalitnější zdroj AV signálu pro domácí kino. Rozšíření především v Americe.

Late Night - Režim nočního kina, pro noční tichý poslech.

Lavorový efekt - Program pro opravu expozičních chyb, které je možné dodatečně odstranit ve zlomku sekundy. Využití: laboratoře pro tvorbu zvětšenin.

LC - (Leakage Cancelling) Technologie LC obvodu s nízkou hustotou magnetického toku zajišťující u transformátorů zesilovačů vynikajících charakteristik, zajišťující hudebnímu signálu dostatečnou dinamiku a nasycení. Potlačuje vzájemnou interferenci zapříčiněnou magnetickými toky a ostatními faktory uvnitř zesilovače.

LCD - Liguid Crystal Display) Zobrazovač z tekutých krystalů. Panel s maticí obrazových bodů s řízenou propustností, které regulují množství světla emitovaného samostaným zdrojem. (Viz též pojem: "TFT").

LCoS - (Liguid Crystal on Silicon) Tekutý krystal na křemíkovém podkladu. Tychnicky dokonalejší varitanta zobrazovče LCD. Panely však nejsou propustné, ale odrazné (vyšší kontrast a ostrost).

LED - (Light Emiting Diode) Dioda (polovodič), emitující světlo při průchodu proudu. Využívají se u maloformátových displejů.

Left - Levý

Lens - Čočka, objektiv.

LEO - Low-earth orbit. Oběžná dráha do 800 km nad zemí. Tuto oběžnou dráhu využívá soustava satelitů pro celosvětové služby mobilní telefonie

LEPS - (Lights Emitting Polymers) Polymery, které průchodem proudu emitující světlo. Jsou plasty potažené vrstvou elektrod. Využití ? k výrobě displejů.

Letterbox - Obrazový formát, který přidáním horizontálních černých pruhů nad a pod aktivní širokoúhlý obraz umožňuje nezkreslenou reprodukci na TV (4:3).

Level - Úroveň, hladina.

LFE - (Low Frequency Effect) Samostatný zvláštní kanál pro efektní, kontrolovanou reprodukci zvláště nízkých kmitočtů, jehož výstup se reprodukuje standardně samostatným repro (Subwooferem).

Liberte Navigation - viz "Media-Highway".

LightFrame 3 - Technologie, která automaticky rozpozná, zda je obraz tvořen textem, stojícím obrazem nebo video a přizpůsobí parametry jasu a kontrastu lidskému oku. Monitor s touto technologií lze použít jako TV obrazovku nebo počítačový monitor.

LiIon - Lithimiontový akumulátor. Nemá již tzv. paměťový efekt vybití. Lze jej kdykoliv dobíjet, aniž bychom museli mít obavu ze snížení jeho kapacity.

Linkový - Vstup/výstup pro normální metalické drátové vedení.

Linkový zesilovač - (Line Amplifier) Zesilovač používaný v síti k zesílení signálu.

Live Memory - Funkce, která před nahráním pořadu zapisuje nejprve do časově omezené paměti, kde jej uživatel ještě stačí upravit.

Live TV Control - Funkce, která Vám u videa umožní dodatečně prohlédnout zameškanou scénu. Musíte ovšem při odchodu během pořadu stisknout příslušné tlačítko. Nahrávaný pořad tím není přerušen.

lm - (Lumen) Základní jednotka světelného toku.

LMDS - (Local Multipoint Distribution System) Obecnější pojmenování lokálního systému mikrovlnného kabelového TV přenosu MMDS.

LNA - (Low Noise Amlifier) Funkce pro zesílení slabého vstupního video signálu.

LNB - Low Noise Block Amplifier/Converter: zařízení k zesílení a konverzi satelitních signálů z určité oblasti vysokých frekvencí (obvykle řádu GHz) na nižší mezifrekvenci (obvykle MHz). LNB se instaluje v ohnisku parabolické antény.

LNM - (Late Night Mode) Režim pro pozdní noc. Vše zůstane jasné, avšak dunivé zvuky nebudou rušit.

Lock - Zámek, zachycení, uzamčení.

Long Time - (LP2/LP4) 2 až 4 násobné zhuštění, tedy delší nahrávka. Používá se komprese ATRAC3.

Loudnes - Funkce pro zvýraznění krajních kmitočtů adudiosignálu.

Low - Nízký.

Low Band - Frekvenční pásmo používané pro satelitní přenos (od 10,70 GHz do 11,70 GHz). Satelitní systém ASTRA toto pásmo využívá pro přenos analogových signálů. V tomto pásmu by se mohly přenášet i digitální signály.

Low Light - Nízká hladina osvětlení.

LP - (Long Play) Dlouhohrající režim - snížení rychlosti posuvu pásku na polovinu, umožňuje zdvojnásobení doby záznamu. Funkce zaručuje využití pásky při nahrávání zejména pomocí časového spínače. Při použití kazety - 240 minut - lze tímto způsobem nahrávat až po dobu 8 hodin záznamu. Viz též výraz: ALP.

LPCM - (Linear Pulse Code Modulation) Kódvý systém lineární pulsní modulace signálu. Viz "PCM".

LS - (Live Surround) Živý prostorový zvuk (viz též Surround).

LS 3 - Dlouho hrající režim až 21 hodin při rychlosti datového toku 4,7 Mbit/s.

LTI - (Kontrast Plus, Perfect Clear, Active Control) Obvody pro úpravu obrazu, samočinná optimalizace kontrastu (Kontrast Plus), respektive jasu (Perfect Clear) nebo k úrovni okolního osvětlení (Active control).

Lucasfilm THX - Certifikace, záruka kvality (Viz ?THX?).

Lumen na Watt - ( lm/W ) Základní jednotka " Měrného světelného výkonu ".

Lumiled - Technologie určená plochým monitorům. Prosvětluje panel niikoli pouze na jediném či dvou místech, ale na podstatně více, podle velikosti stínítka.

Lux - "lx" Základní jednotka osvětlení E.