M

MACRO - Zaostření obrazu na velmi krátkou vzdálenost.

Macro Vision - Systém ochrany video dat před pirátským kopírováním. Spolu se základními daty je na nosič uložen též signál, který rozpozná nahrávací zařízení a způsobí při kopírování destrukci obrazové složky. Signál lze však např. příslušnými dekodéry z nahrávky odstranit nebo některá zařízení jej přímo ignorují.

Magic Gate - Technologie na ochranu autorských práv. Používá se u paměťových karet MG Memory StickTM. Obsah je kódovaný a lze je mezi zařízenímy pouze přenášet, ale nikoli kopírovat.

Magnetické stínení - Viz ?Repro?.

Magneticky odstíněné reproduktory - Zabraňují interferencím mezi audiovizuálním přístrojem a televizorem.

Makro funkce - Umožní vytvořit zákaznická ?makra? dle svých představ. Lze naprogramovat více funkcí do jediného stisku tlačítka.

Manual - Ruční nastavení. Též návod na obsluhu.

Manual Fader - Plynulé manuální snížení nebo zvýšení hlasitosti. Viz též "Fade in/out".

Manuální zaostřování - Užitečné pro udržení ostrosti obrazu při nedostatečném osvětlení, u objektů s malým kontrastem atd., a také k vytvoření zvláštních efektů při snímání.

MAR - (Multi-Aspect Ratio) Více formátů stínítka. (Má-li se širokoúhlý film zobrazit na celé obrazovce normálního formátu stínítka).

MARC - (Multi Area Remote Control) Modul umožňující zapojení současně různých zdrojů signálu v různých částech bytu (místností).

Mater - Původní, prvotní, základní (např. originál záznamu).

Maticování - Způsob používající systémy Dolby pro zakódování vícekanálových informací do dvou stereo kanálů.

MCACC - Automatika, která rozlišuje zapojené reproduktory v soustavě a zabezpečuje jejich optimální nastavení.

MD - (Mini Disc) Typ audio nosiče (malé CDéčko), původně určený především pro přenosné přístroje (např. do vozidla). Ikdyž jde o záznam komprimovaný a má tedy oproti klasickým CD nosičům ve formátu PCM o něco zhoršenou kvalitu (poslechem v běžných přehrávačích MD téměř nepostřehnutelnou), jde stále o velice uspokojivý poslech. Jeho obliba způsobila, že výrobci přešli na výrobu MD přístrojů pro sestavy domácího kina.

MD Link - Digitální rozhraní (optické) pro propojení MD rekorderu. Pro snadný digitální přepis z CD na MD včetně označení začátku skladeb. MD Link Plus navíc umožňuje dálkové ovládání a napájení přenosných MD rekorderů ze stacionárního přístroje. Informace o MD disku se zobrazí také na stacionárním přístroji.

MD Link Plus - Digitální (optické) rozhraní k propojení MD rekordéru pro snadný přepis z CD včetně označení začátku skladeb. Viz : MD Link.

MDLP - (MidiDisc Long Play) MDLP je standard pro dlouhohrající režim pro MidiDisc. Pokročilý vývoj komprimačních technologií umožnil realizaci dvou stereo režimů - dvojnásobné (režim LP2) a čtyřnásobné (režim LP4) prodloužení hrací doby při použití běžného MD nosiče. Doba záznamu, 80 min., MDLP2 ? využívá ATRAC 3 132Kb/s, nahrávka se prodlužuje na 2,5 hod., MDLP4 ? 66Kb/s, 5 hod. záznamu.

MDP - (Multi Disk Program) Umožní namíchat si vlastní hudební koktejl z více disků a předem určit jak dlouho má trvat hrací doba. Program si sám řekne o výměnu disků a odečte čas ke konci hrací doby.

Media-Highway - Francouzský konkurent amerického programu interaktivní digitální televize (iDTV) MHEG-5, který je nyní jako britský systém Liberte Navigation využíván především jako software pro interaktivní set-top-boxy, jež jsou schopny domluvit se s formáty Java, HTML, MHEG-5 i MHP.

Mega Bass - Zvýraznění basů při nízké hlasitosti u sluchátek.

MEGATEXT - Je inteligentní, počítačem řízený teletext, pracující v režimech FLOF i TOP. Jeho součástí je paměť na teletextové stránky pro jejich rychlejší zobrazení.

Membrána - Viz ?Repro?.

Memory - Paměť.

Memory Effect - Paměťový efekt.

Memory Stick - Paměťová karta (používaná například u digitálních fotoaparátů Sony). (Viz též MG Memory Stick).

Měnič vzorkovacího kmitočtu - Přesný čip převádějící všechny běžné vzorkovací kmitočty do formátu MD. Umožňuje digitální záznam ze všech digitálních zdrojů, jakými jsou DAT, CD DSR nebo ADR, beze ztráty kvality.

Měniče - Měniče = reproduktory.

Menu - Obecně: nabídka, výběr. (Nabídka množství, většinou graficky zpracovaná).

Měrný světelný výkon - Udává s jakou účinností je elektrická energie přeměňována na světlo., tj. kolik lm světelného toku vydává 1W elektrického příkonu. Základní jednotkou je Lumen na Watt ( lm/W )

Mesh Networks - Mesh sítě jsou sítěmi bez přístupových bodů a připojených klientů, respektive je mezi sebou přestáváme v těchto sítích rozlišovat. Jednotlivá komunikující zařízení jsou si rovna, každý přístroj může zároveň fungovat jako připojený klient a poskytovat připojení pro další zařízení (t. zv. Systém "peer-to-peer" se vzájemným přímím propojením "ad hoc"). Propojení probíhá podle momentální potřeby až k příjemci. Struktura spojení v těchto sítích se "samoorganizuje" v čase. Př.: uživatelé mobilní bezdrátové Mesh sítě mohou fungovat jako malé rozhlasové stanice a streamovat hudbu jednotlivým posluchačům v síti, aniž by s nimi museli být přímo propojeni. Příbuzná tématika, pojem : Wi-Fi.

MF - Mezifrekvence. Frekvenční rozsah 950-2150 MHz, který se používá pro distribuci satelitních signálů z LNB na parabolické anténě k satelitnímu přijímače uživatele. Zásadně se používá u satelitního příjmu a ukazuje se jako nejvhodnější pro distribuci digitálních signálů v komunálních systémech - mezifrekvenčních systémech.

MF distribuce - Způsob distribuce satelitních signálů v mezifrekvenčním pásmu od parabolické antény k satelitnímuu přijímači uživatele.

MFB - (Motional Feed Back) Servořízení pro zabezpečení lineárního vychylování membrány reproduktorů u některých výrobců aktivních subwooferů.

MG Memory Stick - (tm) (Magic Gate Memory Stick? Paměťová karta odpovídající parametrům SDMI (Secure Digital Music Initiative), umožňujícím ukládání a přehrávání záznamů způsobem, který chrání majitele autorských práv proti neoprávněnému kopírování.

MHEG - (Multimedia and Hypermedia Information Cosiny Expert Group) MHEG, MHEG-5 nebo OpenTV.

MHP nebo DVB-MHP - (Multimedia Home Platform) Multimediální (kombinace různých druhů médií) formát digitální televize. Asi úspěšný pokus o sjednocení dosavadních systémů vyvíjených pro budoucí interaktivní televizi (iTV, iDTV) v jednu multimediální platformu. MHP byl již přijat za evropský standard. Jeho hlavním programovacím jazykem je Java, pro digitální televizi DVB-Java. V roce 2001 byly představeny standardy MHP 1.0 (ETSI TS 101 812) pro analog a MHP1.1 (ETSI TS 102 812) pro Digital. Další verze jsou 1.0.2 MHP a v přípravě je verze 2.0Čti též: iTV, ATVEF.

MIC - Mikrofon nebo označení vstupu pro mokrofon.

Mic Mix - Možnost kombinace vokálů z mikrofonů s hudební složkou.

MIDI - (Musical Instrument Digital Interface) Digitální rozhraní určené k přehrávání zdrojů hudebního zvuku. Lze tak oddělit digitální informace konkrétního hudebního nástroje (nástrojů). Pomocí MIDI portu lze připojit různé hudební nástroje, např. syntezátory nebo bicí nástroje. MIDI portem jsou často vybaveny počítače.

MIG - Viz. Hyper MIG.

MLP - (Meridian Lossless Packing) Kompresní video formát. Algoritmus bezeztrátové komprese ukládání dat s vysokým rozlišením, který se stal jednotným světovým standardem pro záznam hudby na DVD-A.

MMC - (MulitiMedia Card) Druh paměťové karty.

MMDS - (Microwele Multipoint Distribution Systém) Systém mikrovlnného kabelového TV přenosu, někdy nazývaného též LMDS (Local MDS).

MMS - (Multimidia Messaging Service) Služba pro přenos digitálních obrázků.

MODE - Způsob, volba.

MODEM - Obecně: měnič digitálního a analogového signálu (MOdulátor a DEModulátor). Zařízení, které umožňuje přenášet digitální signál přes analogovou telefonní síť.

MODIFITY - Změna záběru (začátku nebo konce).

Modulace - Ovlivnění nasné frekvence za účelem přenosu zpráv. Analogový satelitní přenos používá frekvenční modulaci, digitální satelitní přenos kvaternární skupinovou modulaci.

Mono - Jednokanálový audio signál a reprodukce.

Motion Compensation - Obvod pro zvýšení hranové ostrosti pohybujících se objektů v obraze.

Motion Photo - Firma Fuji zavádí režim zapisování kinetických obrázků s rozlišením až 640 x 480 bodů frekvencí až 30 obrázků za sekundu s nebývalou ostrostí a kontinuitou. Využití u fotopřístrojů, které budou moci snímat obrazové sekvence, jejichž délka bude omezena pouze kapacitou paměťového média.

MOVE - Přesun (záběru na jiné místo střihového plánu).

Movie - Film.

Mód 2k/8k - Modulační princip OFDM (viz OFDM a DVB) používaný ve dvou módech - 2k (Velká Británie) nebo 8k, lišících se v počtu subnosných kmitočtů.

MP3 - Formát standardního systému komprese dat pro zvukové soubory z dílny Frauenhofferova institutu. Formát MP3 používá tři varianty kódování dvoukanálového zvuku: Dual Chanel (někdy nazývaný Dual Mono), Stereo a Joint Stereo. U DCH se datový tok rozděluje rovnoměrně mezi oba kanály. U sterea lze jednomu kanálu aktuálně přiřadit větší datový tok na úkor druhého, momentálně datově méně náročnému. Třetí JP porovná oba kanály a odstraní duplicitní informace, čímž znatelně redukuje objem dat. Další konkurenční formáty jsou např. AAC, WMA. (Viz též : "Dual Chanel")

MP3Pro - Komprimovací zvukový formát. Druhá generace formátu MP3. V roce 2001 si razí cestu k výrobě. Při polovičním objemu dat stejná kvalita zvuku.Využívá technologii SBR (Spectral Band Replication). Encodér MP3PRO rozděluje audiozáznam na dvě části: jedna kvůli zpětné kompatibilitě s MP3 obsahuje stejné informace jako běžný formát MP3 a druhá nese prostřednictvím SBR informace o vyšších frekvencích, čímž při nižším datovém toku rozšiřuje zvukové pásmo. MP3Pro nelze ale použít v přehrávačích MP3.

MPD - (Midrange Phase Diffusion) Fázové rozšíření středního pásma. Vylepšení dipolární (dipólové) soustavy. Kdy jsou eliminovány akustické mezery.

MPEG - (Moving /Motion/ Picture Experts Group); AAC Komprimační systém formátu ukládání dat obrazových bodů. MPEG s označením 1 až 4. Součást standardních kódování digitálního videa.

MPEG-1 - (Motion /Moving/ Picture Experts Group) Jedná se o komprimační formát pro efektivní ukládání digitálních záznamů. Při rozlišení 160 x 112 obrazových bodě můžete zaznamenávat krátké záběry do délky 1 minuty. Oproti standardu PAL (25 snímků za sekundu) je nahráváno pouze 8 snímků za sekundu.

MPEG-2 - Multichannel (Moving /Motion/ Picture Experts Group) Kompresní systém s proměnným datovým tokem určený pro záznam vícekanálového zvuku.

MPEG-4 - (Motion /Moving/ Picture Experts Group) Komprimační formát, který umožňuje uživatelům rychlé vytváření videoklipů, které lze následně prohlížet na většině počítačových systémů bez speciálně dodávaného softwaru.

MS nebo MSV - Memory Stick(tm) Voice - formát sloužící komprimaci zvuku na přístrojích s paměťovou kartou.

MSC - (Mass Storage Class) Technologie vlastní USB řadičům v osobních počítačích - díky ní se připojená zařízení (paměťová média) začnou chovat jako externí disk.

Multi-Story - Funkce větvení programu - formát DVD Video umožňuje záznam několika různých částí příběhu. Diváci si pak mohou zvolit samotný vývoj příběhu. Podmínkou je, že DVD titul takový typ záznamu obsahuje.

Multicast - Přenos zprávy vybrané skupině příjemců. Jednoduchým příkladem multicastingu je odeslání e-mailu na seznam adres. Přes multicasting také probíhají telekonference a videokonference, potřebují však odolnější protokoly a sítě. Jsou vyvíjeny standardy pro podporu multicastingu přes TCP/IP sítě, jako je Internet. Tyto standardy, IP Multicast a Mbone, usnadní uživatelům spojení s multicastingovými skupinami. Za povšimnutí stojí, že se multicasting vztahuje k přenosu zprávy vybrané skupině, zatímco broadcastingem je myšleno zaslání zprávy všem uživatelům připojeným v síti. Pojmy Multicast a Narrowcast se často používají jako synonyma, ačkoli se Narrowcast obvykle vztahuje k obchodnímu modelu, zatímco pojmem Multicast je myšlena technologie skutečně použitá pro přenos dat.

Multichanel - Program umožňující seřízení jednotlivých kanálů audio sestavy.

Multikanál 5.1 - Audio formát vyvinutý po SACD.

Multiplex - Souhrný datový tok, skládající se z dílčích toků, náležejícím jednotlivým televizním (rozhlasovým) programům a doplňkovým službám, upravený pro společné šíření v síti. Přenos dvou nebo více nezávislých signálů prostřednictvím stejného vysílače nebo kombinace digitálních signálů přenášená prostřednictvím satelitního transpondéru.

Multiplexer - Přístroj ve které se jednotlivé zkomprimované programové streamy spojují do jediného transportního toku.

Multipřepínač - (multiswitch) Pro distribuci satelitních mezifrekvenčních signálů se používají multipřepínače. Na tento multipřepínač se přivede satelitní mezifrekvenční signál (950-2150 MHz) z obou polarizačních rovin. Pomocí řídících signálů ze satelitního přijímače (13V/18V/22kHz) lze přepínat signál z horizontální/vertikální polarizační roviny nebo příjem analogového/digitálního signálu. Multipřepínače pro hvězdicovou distribuci existují v různých provedeních: např. čtyřnásobné, šestinásobné, osminásobné a dvanáctinásobné multipřepínače.

Multisession - Technika postupného nekontinuálního sekvenčního zápisu dat na CD.

Music - Hudba.

Music Match - Software určený ke správě hudebních souborů.

Music Scan - Viz Title Play.