O

Obrazová opakovací frekvence - Horizontální/Vetrtikální. Udává počet snímků, které mohou být zobrazeny na obrazovce za sec.

Obrazový formát - Poměr šířky obrazu k jeho výšce - např.: 4:3 nebo 16:9

Obrazový režim 14:9 - Zobrazení formátu 14:9 i na televizorech 16:9 díky vertikálnímu rozšíření obrazu na celou plochu.

Obrazový režim 16:9 - Zobrazení formátu 16:9 - lze jej zobrazit přímo na TV formátu 16:9, ale i na některých TV formátu 4:3

Obvody pro zlepšení ostrosti barevných přechodů - (hran barevných ploch) obrazu. CUT (Edit)

Odstup S/N - (signál/šum) Poměr (rozdíl) v dB mezi úrovní standardního signálu a úrovní zbytkového šumu zesilovače. Čím je číslo S/N větší, tím je přístroj lepší. (100dB-špica).

OFC - (Oxygen free Cooper) Kabel z bezkyslíkové mědi. Zajišťuje lepší a stabilnější vodivé vlastnosti.

OFDM - (Othongonal Frequency Division Multiplex) Ortogonální frekvenčně dělený multiplex. Modulační princip, používaný systémem DVB-T, kdy TV kanál obsahuje velký počet subnosných vln (kmitočtů) s rovnoměrným odstupem.

Off - Vypnuto.

Offsetový úhel polarizace - Úhel (měřený od vertikály), ve kterém musí být nainstalován konvertor LNB, aby byl zajištěn maximální výkon přijímaného signálu. Skutečný úhel závisí na zeměpisné poloze místa příjmu.

Ohm - Jednotka el. odporu.

Ohnisková vzdálenost objektivu - Vedle světelnosti jde o druhý údaj objektivu. Ohnisková vzdálenost též odvozuje údaj zorného úhlu, zejména u klasických přístrojů s pevným formátem filmu. Označuje se malým písmenem f (např. f=5-15mm). U digitálních přístrojů, kde lze formát měnit se pak uvádí srovnatelná hodnota s kinofilmem. Objektivy s proměnnou ohniskovou vzdáleností pak nazíváme Transfokátor nebo Zoom.

OLED - (Organic Light Emiting Diode) Diody z organických materiálů, které při průchodu el. proudem emitují světlo. Pravděpodobná budoucnost výroby velkoplošných displejů. Displeje vyrobené touto metodou nepotřebují filtry, je schopný emitovat vlastní světlo. Jde zatím o malé displeje s TFT poli se světloemitujícím polymerovým filmem, takže nepotřebuje žádné předsvětlování. Výhody: větší jas a kontrast beze stínů. Rychlost změn odpovídá videu, širší úhel pohledu, Display může dosahovat tlosťky pouhého okenního skla. Obrazovkám s touto technologií se řáká též "PolyLED".

On - Zapnuto.

On Timer - (Časový spínač pro zapnutí) Funkce sloužící k zapnutí přístroje (např. televizoru) ve zvolenou dobu, pokud je v pohotovostním režimu. Opakem je Off nebo Sleep (spánek), který naopak přístroj ve zvoleném čase vypne. Často jsou tyto funkce volitelné po skocích několika minut až hodin.

OPC - Obvod, který podle kvality nahrávky na pásce videokazety optimalizuje cestu přístrojem pro zpracování signálu. (Obdobně výraz BEST).

OPC (Optimum Phase Crossover) - Filtr pasivní výhybky reproboxu, zaručující plynule rostoucí směrovost vyzařování v závislosti na vzrůstajícím kmitočtu.

Open - Otevřít, otevřeno, označení místa pro otevření.

Open Source - (otevřený zdroj) Tento pojem se většinou používá pro počítačový software ve smyslu Open Source. Definice znamená, že je každému dovoleno nahlédnout do zdrojového textu programu a každý má také svolení tento zdrojový kód libovolně předávat dále nebo pozměňovat.

OpenMG - Technologie na ochranu autorských práv zahrnující také funkci Digital Rights Management, která se skládá ze tří základních částí: umožnění stažení nebo načtení záznamu z různých platforem pro distribuci hudby v elektronické podobě, umožnění přehrávání zvukových souborů a jejich ukládání do počítače (CD Ripping - OpenMG Jukebox) a bezpečné přenášení souborů s daty z počítače zpět do přenosného přehrávače.

OpenTV - OpenTV nebo MHEG. Viz: iDTV.

Optický - Vstup/výstup spec. světlovodným ? optickým kabelem.

Optický digitální výstup - Výstup pro bezztrátový přenos digitálních dat k dalším přístrojům - podmínkou je jejich optický digitální vstup.

Orbitální pozice - Pozice geostacionárních satelitů měřená ve stupních východní nebo západní délky od greenwichského poledníku. Orbitální pozice ASTRA jsou 19,2 a 23,5 stupně východní délky.

Orbitální širokopásmová infrastruktura - Orbitální infrastruktura s širokopásmovým přenosem.

ORC - Optimalizace záznamu. Kontroluje před záznamem kvalitu pásky.

Orchestra - čtyřkanálová reprodukce s lehce potlačenými zadními kanály.

OS - (oprační systém) Systém pomocí něhož komunikujeme s počítačem (DOS, Windows, atd.)

OSD - On Screen Display Menu na obrazovce. Po stisknutí tlačítka MENU se na obrazovce objeví nabídka, ve které se uživatel může pohybovat pomocí dalších tlačítek a jednoduše tak provést požadovaný úkon.

OSTA - Optical Storage Technology Association

Osvětlení "E" - (intenzita osvětlení) Udává, jak je určitá plocha osvětlována, tj. kolik lm (Lumenů) světelného toku dopadá na 1m2 (čtverečný). Základní jednotkou osvětlení je Lus " lx ". Intentzita osvětlení má hodnotu 1 lx , pokud světelný tok 1 lm dopadne rovnoměrně na plochu 1m2 (čterečného). (Omluva: v tomto programu nelze psát horní index).

OTR - (One Touch Recording) Funkce pro časové vypnutí přístroje.

Out - Výstup.

OutDoor - Venku.

Output - Výstup. Výstupní konektor.

Označení a odstřižení konce záběru. Cyber-shot