P

P.E.M. D.D. - (Jednobitový D/A převodník) Tento převodník umožňuje vysoce přesnou konverzi z digitálního signálu do analogového. Čtyřstupňový digitální obvod VANS výrazně omezuje šum, vzniklý při načítání dat. Dvojice P.E.M. DAC zvyšuje rozlišení na čtyřnásobek, zajišťuje vysoký poměr signálu k šumu, přičemž jednoduchý nízkopásmový filtr nabízí vynikající frekvenční a fázovou charakteristiku.

Page - Stránka.

PAL - (Phase Alternatig Line) Zkratka pro televizní systém užívaný zejména v evropských zemích. Všechny PAL (B,G,H,I,D,A) pracují s rozkladem 625 řádek a 25 snímky, repsp. 50 půlsnímky (lichá a sudá pole) za sekundu, 625/50, zvuk 5,5 MHz. (Jenom PAL M má 525/60, obdobně jako NTSC). U systému PAL je signál rozdělen na jasovou složku a dva rozdílové signály barvy a jasu, určující systost a tón barvy. Jasový signál má šířku pásma 5 MHz, barvonosný kmitočet je 4,434 MHz. V soustavě PAL se současně používají modulace amplitudová, fázová a pro zvuk frekvenční (kmitočtová).

PAL / SECAM - Volba výstupu Vám dovoluje reprodukovat PAL signál v normě PAL nebo SECAM pro přehrávání na Vašem televizoru nebo záznam na videorekordér. (samostatný pojem PAL, vizvýraz: "PAL").

PALC - (Plasma Adressed Liguid Crystal) LCD využívá místo tenkovrstvých tranzistorů elektrody plněné plynem s nižší spotřebou energie.

Paměť kazety - Na DV kazetách může být paměťový integrovaný obvod. Velikost paměti je vždy zobrazena na DV přístroji i na kazetě. Vedle základních údajích o pásce lze do paměti uložit další nové funkce (tabulka obsahu, název kazety, titulky). Paměť kazety umožňují rychlé vyhledávání podle data nebo názvu titulu, vyhledávání fotografií, vkládání titulků atd.

Paměť nulové pozice - Tato funkce je užitečná při vkládání záběrů. Označením koncového místa je zaručeno, že vkládání na tomto místě skončí.

Paměťové karty - stručný přehled. CF - Compact Flash, SM - Smart Media, MMC - Multi Media Card, SD - Securite Digital, MS - Memory Stick, xD Picture - Extreme Digital Picture. ( Karty mívají často přídomky římských číslic CF I, II nebo přívlastky pro - profesional, mini atd. a výrobců bude přibývat).

Pan&Scan - Oříznutí širokoúhlého obrazu po stranách při reprodukci na TV s poměrem stran 4:3. Aktivním obrazem je vyplněno celé stínítko.

Parabola - viz "Satelitní parabolická anténa"

Parabolická anténa - viz "Satelitní parabolická anténa"

Parameter Lock - Uzamčení nastavených parametrů. Ikdyž je změníme během provozu, tak se po opětovném zapnutí přístroje automaticky nastaví zpět.

Pasivní zářič - Viz. ?Repro?.

PAT - (obraz a zvuk) Text sledovaného kanálu se zobrazí v pravé části obrazovky. V levé je dále vidět normální obraz.

PAUSE/STILL - Stojící obraz.

Pay-per-Package - Individuální dodávání programů z programového balíku (bouquetu) poskytovatele (PPP).

Pay-per-View - Programy, za něž předplatitel neplatí pevné poplatky, nýbrž za které se poplatky účtují na základě spotřebovaného času vysílání a počtu viděných pořadů (filmy na vyžádání).

Pay-TV nebo Abo-TV - Zpoplatněné programy a služby bez přerušování reklamou (např. programové pakety Premiere pro Německo a Rakousko), které se objednávají v předplatném a jsou dekódovány kartou Smart.

PC - (Perfect Clear) Systém který optimálně nastavuje kontrast udržováním úrovně černé, od které se pak lépe ?odpíchnou? ostatní barvy.

PC karta - ( PCMCIA) Karty určené k fyzickému přenosu uložených dat např. karta Memory StickTM ,SmaartMedia, Compact Flash.

PCM - (Pulze Code Modulacion) Pulsně kódovaná modulace. Formát lineární neredukované digitalizace zvuku používaný zejména u CD. Umožňuje digitální záznam zvuku v 16bitovém jednoduchém stereofonním režimu pro velmi vysokou kvalitu nebo ve 12bitovém duplexním stereofonním režimu pro kreativnější editaci. Poskytuje též možnost dodatečného ozvučení.

PCS - (Progressive Cinema Scan) Funkce pro jemnější kresbu detailů obrazu.

PDC - (Program Delivery Control) Spustí a ukončí nahrávání vysílaných programu nikoli podle nastaveného času, ale podle skutečného vysílacího času. PDC je řízen teletextem. Obdobně pracuje též systém Show View nebo u nás používaný systém VPS, řízený signálem z vysílacího studia. Viz: VPS.

PDP -Plasma Display Panels) peciální monitor, který vytváří obraz pomocí miniaturních komůrek vyplněných vzácným plynem vybuzeným el. proudem. Podstatou jsou četné luminofory R,G,B na panelu, kde pod každým je komůrka s plynovou náplní a se samostatně adresovatelnou elektrodou. Přivedeným napětím na elektrodu dojde k zážehu náplně a ke vzniku UV záření, které aktivuje příslušný luminofor.

PDR - (Personál Disc Recorder) Osobní médium, na který je možno stahovat a přepisovat požadované informace.

PDSP-1 - Označení výrobku soustavy malých reproduktorů (repropanel s 254 repro) velkosti běžného výškáče. Složitá elektronika napájí každý repro svým samostatným zesilovačem. Zpožďováním reprodukce do reproduktorů se dociluje překvapivých prostorových efektů.

Peak Search - Vyhledává místa s největší hlasitostí. Vhodné pro nastavení optimální úrovně při přehrávání nebo nahrávání.

PEF - (Printable Field Emiters) Metrové displeje o síle méně než 1,5cm. Fungují na principu běžných obrazovek, ale místo elektronového děla používají množství mikroskopických jehel, které zažíhají elektrony na displeji potaženém fosforem.

Perfect Picture freeze - Dokonalé zmrazení obrazu.

Personal - Osobní (funkce umožňující vlastní-osobní nastavení parametrů).

Phones - Sluchátka.

Phono - Označení výstupu pro sluchátka.

Photo Adviser - Digitální funkce, která fotografovi provede analyzu snímku a snaží se vypočítat a navrhnout, jakým způsobem zlepšit ostření a čas expozice snímku.

PICT - (Personalised Image Capture Technology) Technologie umožňující přehrát digitální obrázek z CD-ROM disku na dispej.

Picture - Obraz.

Picture Control - Funkce umožňující nastavení video signálu podle osobního cítění (jas, barva, kontrast, ostrost).

Picture freeze - Zmrazení obrazu.

Picture Search - Obrazové vyhledávání.

PIP - (Picture in Picture) Obraz v obraze. Zobrazí další videosignály v menším formátu v původním obrazu.

Pit - Označení bodu (prohlubně) nesoucí digitální informaci, který je vypálen na povrch CD.

Pitch-Control - Funkce umožní změnu rychlosti přehrávání až o + neb ? 12% (např. kvůli ladění nebo efektům na diskotéce, fitcentra).

Pixel - (Picture Element) (Obrazový bod) Nejmenší ovladatelná část obrazu (samostatný obrazový bod). Nejčastěji používaný výraz ve spojení se snímacím prvkem u videokamer, fotoaparátů nebo též plochy monitorů a jiných zobrazovačů..

Pixel Plus - TV technologie výpočetního zpracování obrazu. Obecně lze říci, že jde o zvýšení počtu pixelů (zobrazovacích bodů), včetně navýšení počtu řádků. Výsledkem je vyšší ostrost pohybujících se objektů a prokreslení do hloubky, snížení únavy očí.

Play - Spustit přehrávání.

Play ęExchange - V zásobníku přístroje lze měnit ostatní disky, zatímco je jeden přehráván.

Playlist - Funkce umožňující vytvořit vlastní program skladeb, které chceme přehrávat.

Plazma Display - Displeje z plazmy se používají pro velkoformátové zobrazovače. Inertní plyny jako argon či neon se umístí mezi 2 skleněné desky a elktrody. Průchod proudu způsobí, že plyny produkují ultrafialové světlo, které displej rozzáří, (ale i ohřejí).

Plazmový zobrazovač - Speciální monitor, který vytváří obraz pomocí miniaturních komůrek vyplněných vzácným plynem vybuzeným el. proudem. Podrobněji viz výraz: "PDP"

Plochá kmitočtová charakteristika - Schopnost zesilovače reprodukovat všechny části kmitočtového pásma stejně, ve srovnání s originálem signálu na vstupu, bez vrcholů, či propadlin grafu.

Plug&Play - Funkce, která nabídne po zapnutí aparátu zadání země a jazyka a ostatní parametry pak nastaví sama.

PLUGE - Picture Line Up Generation Eguipment. Testovací signál k nastavení úrovní bílé-jas a černé-kontrast.

PMPO - Špičkový hudební (krátkodobý) výkon. (Viz: Výkon)

Pocket PC - Novější verze operačního systému Windows pro kapesní počítače a mobilní telefony. Původní verze se jmenuje Windows CE.

Podcasting - ( audio RSS ) označuje produkci a nabídku mediálních souborů pomocí tzv. RSS feedu prostřednictvím Internetu. Pojem je složen ze dvou slov - iPod a Broadcasting. Jeden Podcast je tak řada mediálních příspěvků (epizod), které jsou k dispozici většinou ve zvukové (audio) nebo obrazové (video) podobě.

Polarizace - Směr elektrického pole signálu. Satelitní systém Astra vysílá signály, které mají stejnou frekvenci, ale různou polarizaci (horizontální nebo vertikální), takže je maximálně využito disponibilní spektrum.

Poloduplex nebo Dusimplex - Jde o telekomunikační spojení, kde sice nemohou obě strany současně vysílat i přijímat jako u duplexního spojení, ale druhá strana má možnost vysílající stranu přerušit a pak sama zahájit vysílání. Viz: Simplex, Duplex.

PolyLED - Označení pro obrazovky budoucnosti. Obrazovky jsou vyrobené na bázi polymerové technologie OLED (Organic Light - Emiting Diode), organická světelná dioda. Blíže viz výraz: "OLED".

Portable - Přenosný videorekorder napájený z akumulátoru.

Postroll , Postrol Time - Postrol a Preroll jsou pojmy střihové techniky. Postroll je zjednodušeně řečeno počet snímků, které přidá rekordér za konec posledního nastřiženého záběru, aby je při nástřihu dalšího záběru smazal. S těmito funkcemi je nutno počítat u každého rekordéru s rotační mazací hlavou, aby střih dopadl přesně podle zamýšleného záměru.

Power - Energie, výkon.

Power ON/OFF - Síťový vypinač.

Pozemní kontrolní stanice - Parabolické antény, přijímače a vysílače, které se používají pro vysílání a příjem satelitních a komunikačních signálů.

PRE OUT - Výstup signálu odebíraného za předzesilovačem a určeného k dalšímu externímu zpracování (např. k magnetofonu, subwooferu, mix. Pultu).

Přemostění obvodů - (pro jejich další úpravu). Byte

Přenosová rychlost rozhraní - Rychlost s jakou je daný typ schopen přenášet informace (např.: paralelní rozhraní...115 kb/s, USB..12Mb/, Fire Wire (1394)?400Mb/s.

Preroll , Preroll Time - Postrol a Preroll jsou pojmy střihové techniky. Preroll je funkce, která při střihu mezi dvěma videi vytvoří dostatečný předjezd před místem střihu. S těmito funkcemi je nutno počítat u každého rekordéru s rotační mazací hlavou, aby střih dopadl přesně podle zamýšleného záměru.

Press - Stisknout (tlačítko).

Previef - Kontrola naprogramovaných střihů, před vlastním provedením střihu.

Přijímač - Satelitním přijímačem se rozumí takový přijímač, který zpracovává a převádí satelitní mezifrekvenční signály z LNB, aby je dal následně k dispozici televiznímu přijímači ve formě obrazových/zvukových signálů nebo vysokofrekvenčních signálů.

Primary master/slave , secondary master/slave - Pozice diskové jednotky na systémové sběrnici.

Print Mark - Označení snímků pro tisk.

PRO - Zkratka udávající vysokou (profesionální) kvalitu.

Proces Subjekt Tracking AF - Proces systému AREA AF. Je-li snímaný objekt v pohybu, pak tento systém automaticky změní aktivní zaostřovací blok, až do okamžiku spouště. (Viz též:: " AREA AF")

Procesor AL24, AL24 Plus - Procesor firmy Denon důkladně potlačuje kvantizační ruchy a připodobňuje digitální audio reprodukci k analogové.

Program Editing - Naprogramovaný sestřih.

Programová navigace - Programme Navigation - Umožňuje rychlý přístup k nahraným pořadům pomocí vnitřní paměti videorekordéru. Při nahrávání pořadů z TV nebo jiného zdroje videorekordér automaticky ukládá datum, čas a předvolbu, ze které se nahrávání uskutečnilo.

Progressive Scan - (režim tzv. progresívního snímání) Senzor pro zpracování obrazových dat. Obraz není snímán prokládaně po půlsnímcích, ale vždy celý (vhodné pro stroboskopické studie). Výsledkem je především odstranění neostrosti pohybujícího se snímku a při zastavení pohybu máme vždy nerozmazaný snímek. Případ, kdy je na obrazovce (počítačovém monitoru) zobrazeno všech 576 horizontálních řádků. Vyšší kvalita obrazu. Televizní obrazovky toto běžně, bez speciální technologie, neumí. Je to dáno systémem PAL, který byl v minulosti zaveden jako standard. (Viz: "PAL").

Progressive Shutter - Podobný systém jako Progressive Scan, ale s použitím mechanické závěrky.

Promítání - (Slide Show) Umožňuje plynulé přehrávání uložených záběrů.

Prostrový zvuk - (základní formáty) DPL, DPL II, DD, DD EX, THX, DTS, DTS-ES, DTS NEO:6, SRS Mono - jednokanálový zvuk. Stereo - dvoukanálový zvuk (jde o dva samostatné zdroje zvuku udávaný jako L levý a P pravý kanál). DPL (

Proxy server - Server vložený mezi aplikaci zákazníka, jako je např. databázová vyhledávací aplikace, a server ve vlastním smyslu. Zachycuje všechny dotazy směřované na server, aby ověřil zda je může zodpovědět sám. Pokud ne, pošle dotaz dále na aplikační server. Proxy server plní hlavně dvě úlohy: 1. Zvýšení výkonu: Proxy servery mohou pro skupiny uživatelů drasticky zvýšit výkonnost tím, že na určitou dobu uloží výsledky všech přijatých dotazů. Velké Proxy servery podporují stovky tisíc uživatelů. Nejdůležitější online služby, jako např. Compuserve a America Online, používají velké množství proxy serverů. 2. Filtrování dotazů: Proxy servery se mohou používat i na filtrování dotazů. Tak může např. firma používat proxy server, aby svým zaměstnancům znemožnila přístup na určité webové stránky.

PSP - (vodotisk PSP) Je možné umístit slabě viditelný signál nebo vodotisk na záznamovou stranu disku. Ochrana před nelegálním kopírováním.

PTBW - (Philips Thermo Balanced Writing) Technologie zdokonaleného vypalování CD, která analyzuje kvalitu disku a přizpůsobuje mu parametry zápisu. Obdobná technologie: SeamlessLink.

PTY - identifikace druhu programu

Pull - Vyžádání dat z jiného programu nebo počítače. Opakem pojmu pull je push - v tomto případě se data posílají, aniž by byla vyžádána. Pojmy push a pull se často používají k popisu dat posílaných přes Internet. World Wide Web používá především pull technologie, tzn. stránka se přenáší teprve tehdy, když je vyžádána. Informařní služby ovšem na posílání zpráv pomocí push technologií také stále častěji využívají Internet.

Pupila - Skutečný kruhový otvor omezující v optické soustavě vstupní, resp. výstupní svazek paprsků z bodu na optické ose před soustavou, (pozn.: nezaměňuj s výrazem "Relativní otvor objektivu").

Pure Picture - Thomson technologie v kombinaci s INR-inteligentním omezovačem šumu obrazu.

PureProgressive - PureProgressive s horním indexem (TM). Elektronický obvod od Silicon Image využívaný např. v převodnících Sil504 pro nahrávky v NTSC. Cílem je rychlejší čtení obrazové složky signálu a zlepšení obrazu.

Pusch - Zatlačit, tlačit. Ve vztahu k aplikacím klient / server: Posílání dat zákazníkovi, aniž si je vyžádal. World Wide Web pracuje s pull technologiemi, tzn. než je webová stránka zaslána, musí si ji klient vyžádat. Vysílací média naproti tomu používají push technologie, neboť posílají informace nezávisle na tom, zda se vůbec někdo přepnul na příjem. Firmy stále více využívají Internet na posílání zpráv pomocí push technologií. Jedním z nejdůležitějších příkladů tohoto systému je firma PointCast, která přenáší individuálně zpracované zprávy na obrazovky uživatelů. Snad nejstarší a nejrozšířenější push technologií je e-mail. Je to push technologie proto, že člověk obdrží zprávu, ať si ji vyžádal nebo ne - odesílající odešle zprávu příjemci.