Servisní poplatek

ZAPLATIT SERVISNI POPLATEK ZDE

Česko-slovenské satelitní platformy Skylink a CS Link dosud poskytovaly všechny služby spojené s příjmem satelitní televize bezplatně. Poplatky se týkaly pouze zákazníků, kteří využívali placené televizní programy. Abychom při rostoucích nákladech byli schopni i nadále udržet současnou úroveň našich služeb, zavedli jsme s účinností od 1. 9. 2012 jednotný Servisní poplatek.

Servisní poplatek pokrývá náklady na provoz, administraci, technické zajištění a podporu poskytování služeb satelitní televize CS Link/Skylink včetně provozu zákaznického servisu.

Servisní poplatek nesouvisí se zvolenou programovou nabídkou a vztahuje se na všechny uživatele služeb Skylink a CS Link. U přístupových karet, pro které nebude Servisní poplatek k datu jeho účinnosti uhrazen, dojde v souladu s platnými Všeobecnými obchodními podmínkami k zastavení poskytování služby Skylink, resp. CS Link.

 

Výše Servisního poplatku
Výše Servisního poplatku činí 29 Kč za měsíc, resp. 348 Kč za rok za každou přístupovou kartu Skylink a CS Link.

Přístupové karty, pro které nebude Servisní poplatek uhrazen, nebude možné používat pro příjem žádných kódovaných programů, tedy ani programy základního balíčku DIGITAL.

Servisní poplatek bude automaticky zahrnut do ceny placených balíčků Skylink a CS Link, není tedy nutné jej platit zvlášť. Cena placených balíčků se nemění.

 

Komu a kdy vzniká povinnost platit Servisní poplatek

  • Karty Skylink Standard HD registrované do 31. 12. 2012 včetně mají v ceně zahrnut Servisní poplatek na 24 měsíců + promo placené nabídky na 2 měsíce od data registrace karty. Karty Skylink Standard HD registrované po 31. 12. 2012 mají v ceně zahrnut Servisní poplatek na 12 měsíců + promo placené nabídky na 2 měsíce od data registrace karty.
  • Karty Skylink VÝMĚNA registrované do 15. 9. 2012 včetně mají v ceně zahrnut Servisní poplatek na 24 měsíců + promo placené nabídky na 2 měsíce od data registrace karty. Karty Skylink VÝMĚNA registrované od 16. do 30. 9. 2012 včetně mají v ceně zahrnut Servisní poplatek na 12 měsíců + promo placené nabídky na 2 měsíce od data registrace karty. Karty Skylink VÝMĚNA registrované od 1. 10. 2012 včetně mají v ceně zahrnut Servisní poplatek na 12 měsíců.

 

Jak hradit Servisní poplatek

Měsíčně 29 Kč jen SIPO nebo Inkaso z účtu (první měsíc zdarma)
Ročně 348 Kč všemi standardními platebními metodami

 

Realizovat lze také krátkodobou platbu Servisního poplatku na 10 dní zasláním textové SMS v ceně 25 Kč na číslo 90211 s textem zprávy „SP   číslo dekódovací karty".

 

Nové Všeobecné obchodní podmínky
V souvislosti se zavedením Servisního poplatku vstupují dne 15. 6. 2012 v platnost nové Všeobecné obchodní podmínky Skylink i CS Link. Uvedené změny jsou promítnuty do znění těchto nových Všeobecných obchodních podmínek.

Za vyslovení souhlasu s novým zněním Všeobecných obchodních podmínek se považuje, mimo jiné způsoby uvedené ve stávajících Všeobecných obchodních podmínkách, také jedna z následujících možností:

  • automatické přijetí návrhu změny smlouvy ze strany uživatele uhrazením Servisního poplatku dle nových Všeobecných obchodních podmínek.
  • akceptace zvýhodněných nabídek, včetně nabídek obsahujících již předplacení Servisního poplatku na určitou dobu (např. přístupové karty Skylink VÝMĚNA) provedené v době od nabytí účinnosti nových Všeobecných obchodních podmínek;
  • automatické uzavření nové smlouvy, ke kterému dochází s novou objednávkou programových balíčků.

V případě, že se rozhodnete nepřijmout nové VOP, jsme nuceni v souladu s příslušnými ustanoveními platných Všeobecných obchodních podmínek a zákona vypovědět náš dosavadní smluvní vztah.

ZAPLATIT SERVISNI POPLATEK ZDE