T

T-DAB - (Terrestrial - Digital Audio Broadcasting) Pozemní digitální rozhlasové vysílání.

T-V Link - Funkce T-V Link automaticky zkopíruje předvolená data TV kanálů do připojeného videorekordéru, (nebo naopak) ve stejném pořadí jako na televizoru, čímž se usnadní instalace.

T.H.D. - (Total Harmonic Destortion) Total Harmonic Destortion - celkové harmonické zkreslení naměřené většinou při 1 kHz.

T.I.M. - (Time Index Recording) Automatické ukládání hodiny a data vždy na začátku záznamu.

TA - dopravní hlášení

TAC Systém - TV s možností vstupu na internet, E-mail, živé vstupy do vysílání, přehledy pořadů a další on-line služby.

TACS - Telekomunikační analogový systém využívaný v 80. letech u mobilních telefonů. Byl schopen přenášet pouze hlasovou komunikaci. Nahrazen byl systémem GSM.

TAK - Francouzský program iTV, obdoba amerického ATVEF (viz ATVEF).

TAPE - Vstup/výstup pro páskový magnetofon.

Tape - Magnetofonový pásek. (Magnetofon).

Tape Library - Knihovna kazet umožňující správu kazet a jejich nahrávek. Pomocí další funkce ?Naviclick? do ní lze kazty ukládat automaticky. Knihovna nabídne kompletní obsah až 199 kazet, včetně dalších údajů.

TBC - (Time Base Corrector), (Korektor časové chyby) (Žádný bacil , ale?) Obvod pro korekci časové základny vida. Jednotlivé půlsnímky se nejprve uloží do paměti, odkud se načítají již konstantní rychlostí. Tím se eliminují výkyvy rychlosti posuvu pásky, obraz je stabilní s rovnými, klidnými liniemi. Původně používán jen u profesionálních přístrojů. TBC zaručuje optimální kvalitu reprodukovaného obrazu i při zastaveném obrazu nebo při zpomaleném přehrávání, či nerovnoměrnosti pohybu pásky. Korektor časové chyby kompenzuje jakýkoli nerovnoměrný pohyb pásky. Videosignál je digitalizován, uložen do paměti a vyvoláván na konstantním časovém základu. Díky tomu jsou horizontální linie rovné a stabilní. Korektor časové chyby je velmi praktický pro postprodukci a střih.

TC - (Time Code) Časový kód, který označí místo na pasce (v nahráce). Každý snímek je tak označen časovým kódem, podle kterého jej můžeme vyhledat. Vhodné při střihu.

TCP - Zkratka pro Transmission Control Protocol (přenosový protokol). TCP je jedním z nejdůležitějších protokolů v TCP/IP sítích. Zatím co síťový protokol (IP) pracuje jen s datovými pakety, umožňuje přenosový protokol (TCP) dvěma hostitelským zařízením navázat spojení a vyměňovat toky dat. Přenosový protokol zaručuje doručení dat a zajišťuje, aba byly datové pakety seřazeny ve stejném pořadí, v jakém byly odeslány.

TCP/IP - Akronym pro Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Soustava komunikačních protokolů, pomocí nichž se navzájem propojují hostitelská zařízení. TCP / IP používá různé protokoly; dva nejdůležitější jsou TCT (přenosový protokol) a IP (síťový protokol). TCP/ IP je součástí operačního systému UNIX a používá ho Internet. Je to dnes standard pro přenos dat přes sítě. TCP / IP je podporován dokonce i síťovými operačními systémy, které disponují vlastními protokoly.

Teletext - Informační databáze vysílaná souběžně s programem.

Tension Mask Technologie - Vypjatá maska poskytuje u plochách obrazovek rovnoměrné rozložení paprsku po celé obrazovce. Zvýšená kvalita, věrnost barev, stabilita.

Teresrické šíření - Přenos prostřednictvím vysílačů umístěných na zemi na rozdíl od satelitního a kabelového přenosu. Analogové televizní programy byly nejdříve vysílány přes pozemní spojení.

Terminál - Terminálem se nazývají vstupy do zařízení pro připojení kabelů (šroubovací svorky, pro banánky nebo jejich kombinace nebo pérové svorky).

Test Signal - Zkušební signál.

Test-Tone - Testovací signál k nastavení zvukové části reprodukčního řetězce.

TFC DSP - Tri-Field Cinema DSP Obdobně jako zvukový mód : ?DDSC-Digital?.

TFCT , FTC4 - (Transverse Fold Cabinet Technology) Konstrukce ozvučnice z desek HDF s důmyslnou vnitřní strukturou (frézování, výstuhy) navrženou počítačem pro maximální potlačení stojatých vln uvnitř reproskříně.

TFT - (Twin Film Transistors) Jde o výraz pro displej LCD, resp. zobrazovač typu TFT, který LCD displaye používají: Aktivním prvkem je zde tranzistor v každém obrazovém bodě, který pracuje jako superrychlý spínač, ovládající rastrově shodnou třísegmentovou baevnou matrici RGB.

THD - Celkové harmonické zkreslení (zesilovače).

THX - (Tomlinson Holman eXperiment) Podrobně stanovené technické požadavky na reprodukční řetězec pro kamenná i domácí kina zajišťující nejvyšší možnou kvalitu zvuku i obrazu. V domácích kinech se můžete setkat s THX selekt nebo přísnější THX ultra.

THX Surround EXTM - Dekodér jedné z variací THX mající navíc jeden zadní středový kanál.

THX Ultra - Jde o certifikát firmy Lucasfilm Ltd zaručující dlouholetou stabilitu a kvalitu standardního provedení výrobku. Do testu před udělením certifikace jsou zahrnuty všechny součásti komponentu výrobku, včetně zesilovače, předzesilovače a dalších stovek součástek, ať již v části digitální nebo analogové. Viz též: THX Ultra2.

THX Ultra2 - Přístroje s touto certifikací firmy Lucasfilm Ltd se vyznačují excelentním řešením a kvalitou zvuku. THX Ultra2 Cinema (pro přehrávání filmů) a THX Ultra2 MusicMode (pro přehrávání hudby) jsou dodatkem ostatních režimů THX a umožňují použití zvláštních zvukových efektů. Viz též: THX Ultra.

TIFF - (Tagged Image File Format) Obrazový formát vysoké kvality, používaný pro ukládání digitálních snímků bez jakékoliv komprese. Je určen pro výměnu dat mezi aplikacemi pro zpracování obrazu a aplikacemi DTP. Má koncovkou souboru TIF.

Time - Čas.

Time Fader - Viz. ?Fader in/out?.

Time Machine - viz:: TMS (Time Machine System)

Time Play - (Music Scan) Přehrává začátky skladeb jako Intro Scan, ale lze nastavit též dobu přehrávky každé skladby.

Time Slip - Tato funkce umožní sledování záznamu z nosného média, zatímco na tentýž zdroj souběžně nahráváte.

Time-lapse Movies - Časová lupa fotoaparátu umí registrovat pomalé děje, lidským okem nepozorovatelné.

Timer - Časovač. (Viz též: "On Timer").

Timer Play - Zapnutí přehrávání časovým spínačem - automatické zapnutí přehrávání ovládané externím časovým spínačem.

Timeswitch - Funkce zapnutí přístroje ovládaná externím časovým spínačem.

TINT - Nastavení teploty barvy - změnou nastavení teploty bílé lze barevný tón obrazu regulovat v závislosti na jasu pokoje či Vašich preferencích. Zvolte STUDENOU pro působivější obraz s vyšším kontrastem či TEPLOU k dosažení filmového rozpoložení při sledování filmů, NORMÁLNÍ pro konvenční obraz standardu PAL.

Title - Titulek.

Title Play - (Music Scan) Postupně jsou přehrávány začátky jednotlivých skladeb. Dobu přehrávání každé skladby můžete většinou nastavit.

TiVo - Systém pamatující si programovou nabídku TV na několik týdnů dopředu.

TMC - (Traffic Message Channel) Kódy vysílané rozhlasovými vlnami, které vyhodnocuje systém navigace a vyhledá nejkratší a nejrychlejší cesty v závislosti na stavu dopravní situace.

TMS - (Time Machine System) Tato funkce si při nahrávání ve své dočasné paměti uchovává časově zpětně několik sekund předešlého toku dat. Když se při startu nahrávky poněkud opozdíte, nic se neděje ? Time Machine použije svoji paměť.

TOC - Informační oblast na záznamovém médiu, obsahuje například tabulku s obsahem disku, celkový počet skladeb, názvy, dobu reprodukce, hodinu a datum pořízení, umístění dat atd. Je-li pořizován nový záznam např na MD disk, jsou tyto informace po skončení záznamu aktualizovány. V případě profesionálně nahrávaných nepřepisovatelných disků je tato tabulka zadána výrobcem a nelze ji měnit.

Tok bitů - Posloupnost bitů.

TOP - (Table of Pages) TV opatřená touto technologií umožňuje rychlý přístup k vyhledávaným stránkám teletextu formou kartotékových listů. (viz též: FLOP).

ToP-ART - (Total Purity Audio Reproduction Technology) Princip virtuálního vylepšení zvuku, který má být ještě dokonalejsí než zvuková pole. (Nyní je rok 2003, počkáme si na Yamahu).

Toroidní transformátor - Spec. trafo s kruhovým jádrem z jednoho plechu, schopný dodat špičkový výkon bez drnčení. O 40% vyšší účinnost než klasická trafa s plechy EI.

Toslink - Digitální optický konektor.

Touch Panel - Dotykový LCD panel. Dotykem na panel v určeném místě nastavujeme příslušné režimy a příkazy.

Touch Screen - Dotyková obrazovka. Obdobně jakou u "Tousch Panel" nastavujeme dotykem na obrazovce příslušné funkce, jako bychom stiskly příkazové tlačítko.

Tracking - Sledování.

Transfer - Přenos dat.

Transfokátor - Viz. Zoom.

Transpondér - Technická jednotka na satelitu, která přijímá program vysílaný z pozemní stanice, zesiluje ho, mění jeho polarizaci a na jiné frekvenci ho zase posílá zpět na Zem.

Transport Stream - Proud bitů vytvořený před přenosem kombinací obrazových, zvukových i datových toků. Skládá se z datových paketů pevné délky 188 bytů.

Treble - Výšky. Horní část tónových kmitů.

TriLogic Plus - Optimalizuje nahrávání a přehrávání na jakoukoliv kazetu s automatickou redukcí šumu a kmitočtového rozpětí. To nejen zaručuje jasnější a ostřejší obraz s výraznějšími barvami, ale dochází také k prodloužení životnosti hlav. Měření vlastností pásky trvá jen 2,5 sec.

Triple Play - je v telekomunikacích asi od roku 2005 marketingový pojem pro spojenou nabídku tří služeb - televize, (IP) telefonie a Internetu. Obecně se tak označují také elektronická zařízení, která mohou zpracovávat současně zvuk (audio), obraz (video) a data.

True Color - Hloubka barev RGB 24 bitů na jeden pixel, čili 3 Byte.

TrueSurround - Obdobně jako DPL II dovede vytvořit iluzi prostorového zvuku ze stereofonní nahrávky.

TTL - (Trough The Lens) Optický průhledový systém fotoaparátu odchytává obraz procházející objektivem, který pomocí zrcadel nebo hranolu odklání na matnici hledáčku.

Tuner - Obecně ? vstupní frekvenční díl TV, videa nebo rozhlasového přijímače pro detekci a zpracování signálů. Přijímač bez zesilovače.

Tuning - Ladění.

TV - Televizor.

TWEETER - Vyvážený výškový reproduktor. Tento reproduktor poskytuje perlivý zvuk vysokých frekvencí s lepší přechodovou charakteristikou než běžné výškové reproduktory. Vyrovnání lineární fáze reproduktorů - kmitací obvod hloubkového reproduktoru je vyrovnán s kmitacím obvodem vysokofrekvenčního reproduktoru, takže se zvuk z obou reproduktorů dostane k posluchači ve stejný okamžik. Výsledkem je ostrý vyvážený zvuk.

Twin Pick-Up - Přístroje s touto funkcí jsou vybaveny dvěma snímači na čtení DVD a CD. Tím se zvukové disky CD-R (nahrávatelné CD) a CD-RW (přepisovatelné CD) přehrávají s dokonalou přesností.

TWT - Elektronka s postupným polem, permaktron: hlavní součást transpondéru.

TWTA - Travelling-Wave-Tube Amplifier je zesilovací elektronka s postupným polem, permaktron - vysokofrekvenční zesilovač, nejdůležitější část satelitu. Zesiluje signál předtím, než je zaslán zpět na Zemi. K jednomu transpondéru je vždy připojen jeden vysílač určující disponibilní přenosový výkon rádiového signálu.