V

V.O.R. - (Voice Operated Recording) Automatické zapnutí nahrávání po zachycení zvuku a přepnutí na pauzu v případě ticha. Díky úspoře místa je tak možné zaznamenat delší časový úsek bez nutnosti obsluhy.

V.S.S. - (Virtual Surround Sound) Virtuální prostorové ozvučení bez surroundových reproduktorů.

Vakuový fluorescenční displej - Vakuové trubice vyplněné elektrodami a fluorescenčním materiálem. Průchodem proudu vysílají světlo. Využití - k výrobě displejů.

Vario focal - Objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností.

VBR - Variabilní bitrate (proměnný datový tok). CBR - konstatní bitrate. Tam, kde není potřeba vysokého toku dat, např. v tichých pasážích hudby, dojde ke snížení bitrate a tím i úspoře místa na nosiči dat.

VBR - variabilní bitrate (proměnný datový tok), CBR - konstantní bitrate (pevný datový tok).

VCD - (Video-CD) Obdoba CD ale se záznamem videosignálu v MPEG 1 formátu. Kvalita odpovídá přibližně VHS.

VCR - Videorecorder (Videopřehrávač).

VDSL - Very High Speed Digital Subscriber Line je v současné době nejrychlejší DSL technologie. Dovoluje přenos dat rychlostí až 52 Mb/s přes telefonní vedení, s délkou vedení se ale snižuje využitelná šířka přenosového pásma. Již při vzdálenosti 900 metrů od ústředny klesá rychlost přenosu dat na 26 Mb/s a asi při dvou kilometrech se nacházíme na dnešní úrovni ADSL.

VES - (Virtual Enhanced Surround) Systém virtuálního prostorového zvuku vytvářející prostorový efekt i bez zadních reproduktorů, a to i v malých místnostech. Dokáže částečně nahradit zvuk Dolby Digital jen se dvěma kanály. Burning

VFP - (Video Fine Procesor) Procesor umožňující nastavení, korekci obrazu hned v několika parametrech (gamma, jas, kontrast, saturace - sytost barev, odstín, ostrost, atd. Tyto hodnoty lze uložit do paměti nebo vybrat přednastavené tovární hodnoty.

VGA - Viz. GA? grafické normy ? Graphics Array.

VGCA - (Variable Gain Control Amplifier) Umožňuje nastavit úroveň vstupního signálu do zesilovače, značně eliminuje zdroje šumu. Odstup signálu 113dB při jmenovitém výkonu a Audio sig. 2V.

VHS - (Video Home systém) Systém pro AV analogový, komerční záznam na magnetický pásek videokazety 240 řádků na obraz.

Vícenásobné obsazení pozice - Na dané orbitální pozici je umístěno více satelitů.

Video 8 - Standardní formát velikosti a jakosti pásky vidokamer. HIFI signál je oddělen od obrazového.

Video IN/OUT - Vstup/výstup kompozotního (složeného) signálu (Y+C).

Video Navigation - (Video navigace) Díky této funkci je přístup k programům a správa knihovny kazet s pamětí např. 2000 titulů hračkou. Tato výhodná funkce vytváří obsah na každé kazetě, kterou nahrajete a umožní Vám vložit názvy kazet a programů. Videorekordér ukládá všechna data do paměti, umožňuje třídění kazet podle čísla, data a kategorie kvůli přesnému určení místa programu, který hledáte. Pouze zvolíte požadovaný program ze seznamu na obrazovce a videorekordér tento program automaticky připraví a přehraje.

Video Snap Shot - Režim umožňující zaznamenat na kazetu statický-nehybný obraz (jako fotografii) včetně zvukového efektu spouště fotoaparátu. Tuto funkci lze použít i běhen reprodukce. Při použití během reprodukce není k dispozici zvukový efekt.

Videoekvalizer - Tři přednastavené režimy, nebo vlastní úprava obrazu.

Videokamera - Kamkorder. (Vžitý výraz "videokamera" je původně nesprávný).

Videokazeta - Nosič analogového záznamu AV. Záznam zapisuje šikmo na magnetický pásek.

Videokomprese - Redukce analogových televizních signálů a jejich konverze na digitální. Tento postup se používá na ASTRA 1E, 1F a 1G, takže přes jediný transpondér lze přenášet asi deset programů (33 MHz).

Videoplayer - Videopřehrávač neumožňující záznam, jako třeba videorecorder.

Videoprojektor - Přístroj promítající pohyblivý obraz z externího zdroje na projekční plochu.

Videorecorder - Videomagnetofon umožňující nejen přehrávání jako videoplayer, ale i záznam.

ViDVD - Systém prohlížeče umožňující přehrát všechny formáty CD, včetně CD-R a CD-RW a MP3. Podporuje všechny běžné AV a grafické formáty. Má ještě další možnosti, jako připojení na internet, karaoke a další.

Virtual - Fiktivní, zdánlivý.

Virtual Dolby - Poskytuje prostorový efekt Dolby(r) Surround pouze s využitím předních dvou reproduktorů.

Virtual Multi Rear - Umělé vytváření zadních a bočních reproduktorů.

Virtual Rear Shift - Umělé přesouvání zadních a postranních reproduktorů.

VISS - Funkce pro několikasekundovou ukázku označeného místa na záznamu. Po ukázce přeskočí na další index (záložku) a opět předvede ukázku.

VKV - Velmi krátké vlny.

VLSC - Obvod, který ?vyhlazuje? D/A převod signálu, takže obraz netrpí zubatostí digitálního převodu, ale podobá se analogovému.

VMAX - Funkce pro simulaci prostoru se dvěma repro.

VOD - (Video on Demand) Video na přání, které si bude moci zákazník stahovat z internetu, či jiných zdrojů v prostředí svého HMC (viz HMC)

VoD - (Video on Demand), NVoD (Near Video on Demand) VoD = Služba umožňující divákovi, aby si dálkově objednal televizní pořad ve svém čase, který si určí. NVoD = Vysílání stejného pořadu souběžně na jiném kanále, avšak časově posunuté.

Voice Memo - Ke každému snímku lze přiřadit mluvený komentář.

VoIP - Pojmem Voice over IP se rozumí telefonování přes počítačovou síť. Přitom se analogové zvukové signály telefonu převádějí na digitální datové pakety a posílají se přes síť. Přenos se může provádět buď přes Internet, nebo přes domácí případně firemní síť.

Volt - "V"Jednotka el. napětí.

Volume - Hlasitost.

Volume Control - Regulátor hlasitosti. Plynule otočný. ( obdobně : Gain Control )

VPS - (Video Programing System) Též ?Video Programming Service?. Obdobně jako: "PDC (Program Delivery Control)". Jde o systém, který využívají některá videa při nahrávání. Začátek a konec nahrávání nespouští na základě naprogramovaného reálného času, ale čekají na signál vysílaný z programového studia. Pokud se tedy vysílání vašeho programu např. opozdí, pak nemusíme mít obavy, že máme na začátku nahrán kus z předchozího programu nebo nedotočený konec. Rozdíl je v tom, že u VPS je signál vysílán v jednom řádku zatemňovacího impulzu, zatímco u PDC se šíří teletextem. U nás se používá VPS.

VPS - Vertical Picture Stabiliser (Vertikální stabilizace obrazu) Použití okruhu stabilizátoru napětí zajišťuje trvalou kontrolu nad paprskem elektronů. To zajišťuje věrnou geometrii vertikálních (i horizontálních) řádků v případě náhlé změny jasu obrazu na stínítku.

VQA - (Vector Quantizer Audio DAC Technology) Technologie zpracování zvuku používaná v přehrávačích Onkyo, která vylepšuje signál v oblasti 20 kHz a výše s inovací DAC převodu 192 kHz/24 bitů.

VRDS - Vibration-free Rigid Disc-clamping Systém. Antirezonační systém pevného upevnění disku. Přítlačný robustní talíř je přitlačen na disk, keterý se tak vyrovná a tím je zaručeno přesné čtení. Pomůže zejména u deformovaných disků (Patent americké firmy WADIA)

VSS - (Virtual Sound Stage) Speciální způsob zpracování signálu, který umožňuje prostorovou reprodukci zvuku s použitím pouze dvou reproduktorů. (Viz: VSS = Virtual Surround sound)

VSS - (Virtual Surround sound) Obvod umožňující simulovat normální stereofonní signál do prostorového ozvučení. (Viz: VSS = Virtual Sound Stage).

Výhybky frekvence - Soustava kapacitních a induktivních odporů, mající za úkol rozdělit frekvence (nízké, střední, vysoké) do pásem, které jsou pak rováděny k příslušným měničům (reproduktorům nebo soustavám).

Výkon - Výkonů známe několik, např. špičkový hudební (PMPO), nebo efektivní nebo-li synusový (RMS). Pozor při popisu u některých výrobců. Špičkový hudební výkon udává, jakou zátěž je schopen reproduktror vydržet krátkodobě, proto je lépe výstupní výkon hodnotit jako efektivní výkonovou zátěž, která je zhruba 1/20 PMPO. Výkon reproduktorů se udává ve Watech /W/, čím vyšší údaj ve /W/, tím vyšší výkon. Solidní výrobce udává údaj výkonu spolu s ohmickou zátěží reproduktoru (čím nižší ohmy /impedance/, tím méně zkreslený údaj).

Výstup CD Text - Umožňuje kopírování CD Textu z CD na MD s nahráváním.