Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

- Adresát: Satelity HDTV, 28. Října 819/265, 70900, Ostrava – Mariánské Hory

 

 

- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

……………………………………………………….……………………………………..

 

 

- Datum objednání zboží: …………………………………………………………………

 

 

- Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ………………………………….

 

 

- Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: …………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………

 

- Číslo prodejního dokladu[1]: ………………………………………………………………

 

 

- Číslo objednávky[2]: …………………………………………………………………………

 

- Kupní cena má být vrácena[3]:

(*) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 

 ................................................ / ........................

 

- Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

……………………………………………..

 

- Datum

 

……………………………………………

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.[1] Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku

[2] Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku

[3] Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku