W

WAP - Bezdrátová echnologie, standardní protokol pro stahování dat do mobilních zařízení. Používá normalizovaný jazyk WML (Hypertextový jazyk pro bezdrátová zařízení) s odkazy na jednotlivé části zobrazení.

Warning - Upozornění, varování.

Watt "W" - Jednotka el. výkonu.

WAV - (Windows Media Audio), ( Waveton ) Audio soubory s příponou (.wav) označují, že jde o nekompresní zvukový formát v MS Windows. Bitrate (datový tok) je shodný jako u běžných zvukových CD. Kvalita zvuku dosahuje kvality MP3. Datový tok je odvozen kvalitou použitého grabovacího software.

WCDMA - Telekomunikační technologie třetí generace jako další např. EDGE, 3G.

WDP - (Wide Digital Plus) Řízená interpolace pohybu obrazu a tím i plynulé zobrazení dynamických scén na obrazovce TV.

Web TV - Zastřešující pojem pro kategorii produktů a technologií, které umožňují surfovat po webu na televizní obrazovce. Většina produktů webové televize je dnes tvořena malou krabičkou, která se připojuje k telefonnímu vedení a televizoru. Ta přes telefonickou službu navazuje spojení s Inernetem a převádí vyžádané webové stránky do formátu, který televizní přístroj dokáže reprodukovat. Tyto produkty jsou vybaveny dálkovým ovládáním pro surfování po webu.

Webcasting - Využití Internetu, zvláště World Wide Web, k posílání zpráv. Na rozdíl od typického surfování, při čemž se webové stránky přenášejí pull metodami, pracuje Web Casting pomocí metod push.

White Level , Black Level , Chroma Level - Intenzita bílé , intenzita černé , saturace barev.

Wi-Fi sítě - (Wireless Fidelity) Systém bezdrátového propojení komponentů v síti, umožňující spolupráci různých koncových zařízení, jako např. audio-video, internet atd. Wi-Fi se používá ve významu místní (lokální) sítě (WLAN) standardu IEE 802.11b/g/a. V souvislosti s tímto pojmem doporučuji prostudovat další pojmy: "802.11b", "802.11g", "IEEE", "WLAN", "AP", "ad hoc", "Hotspot", "Mesh Networks", "SDR", "UWB", "WIMAX", "WPAN".

Wide - Široký.

Wide Spectrum - Příddavné repro pro reprodukci středního kanálu imitující stereo ve velkém prostoru.

Widevision Plus - K nahrazení nerovných obrazových řádků, které se objevují například při zvětšování obrazu (zoom), přidá technologie interpolace řádků dalších 144 řádků k původním 432 v obraze, aby vytvořila přirozenější obraz s 576 řádky.

WIMAX - (Worldwide Interoperability for Microwave Access) Další nadějná bezdrátová technologie standardu IEEE 802.16 (resp. 802.16a) pro metropolitní sítě WMAN (Wireless Metropolitan Area Networks), realizované v pásmech 2 - 11 GHz (zahrnuje licencované i bezlicenční pásma) na vzdálenost 50 Km a sdílenou kapacitou max. 70 Mbit/s. Podobně jako u Fi-Fi jde o službu point-to-multipoint s přístupovými body. Uživatelé, připojení k jednomu bodu, sdílejí v určitou chvíli společně jeho danou kapacitu přenosu. Výhoda WIMAX je, že nepotřebuje přímou viditelnost, dobrá úroveň zabezpečení, solidní rychlost a vzdálenost i v zástavbě i možnost omezit uživateli šířku přenosového pásma.. V některých městech se objevují pilotní WIMAX projekty. Viz též pojem: Wi-Fi.

Windows CE - Operační systém společnosti Microsoft, původně vyvinutý pro kapesní počítače, tzv. PDA. Novější verze pak je nazývána Pocket PC.

WLAN - (Wireless Local Area Network) Pojem z oboru bezdrátových sítí. WLAN označuje bezdrátovou variantu sítě LAN s obdobnou topologií a možnostmi využití. Na rozdíl od ethernetového propojení komunikují prvky WLAN bezdrátově. Podle specifikace IEEE splňuje WLAN standard IEEE 802.11. Viz též pojem: Wi-Fi.

WMA - (Windows Media Audio) Jeden ze zvukových kompresních formátů od Microsoftu pracující s nižšími datovými toky. Algoritmy tohoto formátu vycházejí také z psychoakustického nmodelu, dosahuje při menší velikosti souboru (nižším datovém toku) podobné kvality zvuku jako MP3 vyšších datových toků. Formát se stal druhým nejrosšířenějším zvukovým formátem na internetu. Jeho součástí jsou bezpečnostní ochrany proti volnému šíření nahrávek. Konkurenční formáty: MP3, AAC.

Woofer - Jednotka určená pro reprodukci nízkých frekvencí zvukového signálu.

WOW - Systém upravující zvuk sterea tak, že i z menších bedýnek zní bohatě v basech i výškách.

WPAN - (Wireless Personal Area Network) Jde o jakousi UWB technologii bezdrátového přenosu na krátkou vzdálenost. V systémech tzv. wearable electronics může být však využito třeba vodivosti lidského těla s přenosovou rychlostí 10Mbit/s. Využití při spojení např. mezi různými lékařskými a měřícími či detekčními přístroji na těle. Příbuzná témata najdete pod pojmem: Wi-Fi.

WRAT - (Wide Range Amplifier Technology) Technologie zapojení bipolárních tranzistorů využívaná v nf části výkonových zesilovačů. Vyznačuje se nižší celkovou zpětnou vazbou a tím i nižším zkreslením, při zachování extrémě širokého přenášeného pásma. High-end zesilovače s touto technologií dosahují široký kmitočtový rozsah s minimem zkreslení. Přísný výběr materiálů a spec. zapojení obvodů.

WSD - (White Spruce Diaphragm) Buničina z bílého kanadského smrku použitá k výrobě membrán reproduktorů. Vyznačuje se dlouhými vlákny s vlastnostmi podobnými kovu.

WSS - Samočinná detekce obrazového formátu.