Y

YUV - Signál s tzv. rozdílovými složkami. Též označení pro komponentní vstup. (Viz též: ITU-R.BT601). (viz též konkurenční signál: ?RGB?).